CEN/TC 325 – Budovy chráněné proti riziku kriminality nové éry

Níže jsme pro Vaši potřebu uveřejnili článek na téma Budovy chráněné proti riziku kriminality nové éry, autora Štefana Krebse z českého Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který vyšel v mezinárodním odborném tisku a který obsahuje i další informace o aktivitách sekretariátu evropské technické komise CEN/TC 325, jehož zajištěním a výkonem funkce byla pověřena Asociace Grémium Alarm.

článek naleznete zde: