EURALARM A POŽÁRNÍ POPLACHY

Proč potřebujeme požární alarmy a statistiky.

Evropské sdružení Euralarm, jehož členem je i Asociace Grémium Alarm, se začala zabývat způsobem zpracování informací z požárních alarmů, a to zejména ve spojitosti s falešnými požárními poplachy. Asociace výzkum prováděla v pěti evropských zemích, konkrétně v Německu, Velké Británii, Švýcarsku, Švédsku a Rakousku.

Díky systémům požárních alarmů jsou dnes budovy bezpečnější a lépe chráněné proti požárům. Bez nich by se mohly požáry nepozorovaně šířit a způsobit tragédie velkých rozměrů. Ani současné bezpečnostní systémy však nejsou neomylné, a tak může za určitých nepříznivých podmínek dojít ke spuštění falešného poplachu, který mimo jiné dokáže poškodit reputaci samotných alarmů a detekčních systémů.

I přesto, že riziko falešných poplachů lze snížit například pravidelnou údržbou zařízení nebo instalací multisenzorového detektoru, trh nemá dostatek informací, které by pomohly snížit riziko falešného poplachu ještě více. Předchozí studie asociace Euralarm z roku 2012 ukázala, že zásadně chybí zdroje, které by tato data poskytly, a ty již existující neumožňují vhodné srovnání, přestože jsou spolehlivé detaily o rozsahu falešných poplachů a jejich příčinách velmi potřebné. Nová studie Euralarmu se proto zaměřila na zkoumání sběru dat a analýzu procesů k dosažení lepšího porozumění této problematice.

Klíčová zjištění

Cílem projektu bylo analyzovat konkrétní postupy práce s daty získanými z požárních alarmů a na základě těchto zjištění porovnat zkoumané země mezi sebou. Kromě toho se výzkumníci také pokusili vypočítat poměr falešných poplachů založený na čtyřech různých modelech.

Hlavním zjištěním celého výzkumu pak byla překvapující rozdílnost mezi zkoumanými zeměmi, která brání vhodnému srovnání, neboť přestože evropské normy naznačují opak, práce s těmito daty se v jednotlivých zemích liší. Proto evropská asociace navrhuje větší spolupráci mezi stakeholdery, která by vedla k novému vhledu do problematiky požárních alarmů a s tím spojené redukci falešných poplachů.

Nedostatek vhodných informací vede totiž k tomu, že se zavádějí nevhodná opatření škodlivá pro společnost, která proto musejí být změněna. Základní pochopení požárních alarmů, a to zejména těch falešných, je podmínkou pro jakékoli snahy o zlepšení situace. Z toho důvodu Euralarm navrhuje, aby spolu více spolupracoval průmysl požární bezpečnosti, požární služby a vlastníci budov.

Kompletní zpráva bude publikována na podzim 2017.

Celý původní článek naleznete zde:

https://www.euralarm.org/news-media/press-releases/euralarm-discusses-upcoming-new-study-on-false-fire-alarms-in-europe

forarch
logo-bl
strazny-detektiv
banner_200x80