KONFERENCE BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018

Konference je pokračováním úspěšných ročníků 2015 až 2017, které se setkaly s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů. V roce 2016 i 2017 se jí zúčastnilo 246 posluchačů!

Cílem konference v roce 2018 je další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy (kraje, města, obce) s možnostmi financování, normami, příklady dobré praxe, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi.

Podstatná část dne bude v samostatném přednáškovém bloku věnována bezpečnostním tématům – kyberšikana, internetová bezpečnost a GDPR.

Termín:   24. 5. 2018, 9:00 – 16:30 hodin

Místo: NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (NTK), Ballingův sál (přízemí)
Adresa: Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice
více na: www.bezpecnaskola2018.cz