Metodika pro výběrová řízení na bezpečnostní technologie

Na Ministerstvu pro místní rozvoj proběhlo další kolo jednání ke společnému vydání Metodiky pro výběrová řízení na bezpečnostní technologie, kterou připravuje AGA a MMR ve vazbě na nově přijatý zákon o zadávání veřejných zakázek. Jednání se týkalo vypořádání připomínek a dohody o některých aspektech  metodiky.

Metodický dokument bude doporučovat technické podmínky zakázek, způsoby možného hodnocení, i způsob vypořádání se s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Hodnocení je v metodice zaměřeno jednoznačně na kvalitu pomocí existujících ČSN EN.

forarch
logo-bl
strazny-detektiv
banner_200x80