Mezinárodní seminář a zasedání CEN/TC 325 v Praze

Dne 22.11. se na ÚNMZ uskuteční Evropské zasedání a mezinárodní workshop na téma Crime prevention Natural and technological prevention for smart and safe cities.

Semináře se, kromě zainteresovaných českých odborníků zúčastní 25 expertů z 12 evropských zemí. Česká republika bude prezentovat normu pro bezpečnost škol a školských zařízení.

Více informací přineseme po semináři.