Novoroční zdravice prezidenta AGA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vám popřál do nového roku 2018 hodně osobní pohody, zdraví a řadu pracovních úspěchů.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm si letos připomněla již 25 let od svého vzniku. Naše „narozeniny“ jsme oslavili společenským večerem s cca 130 hosty na Lodi Pivovar v Praze a vydali jsme i výroční brožuru. Ne každý obor se může pochlubit svým profesním sdružením s takovou tradicí jako my.

V letošním roce se nám podařilo opět se trochu rozrůst o několik nových členů. Zúčastnili jsme se jako partneři dvou odborných konferencí: třetího ročníku Konference Bezpečná škola a druhého ročníku Konference Bezpečný event, které obě měly podporu resortních ministerstev. Také jsme dali svou odbornou garanci za bezpečnostní techniku odbornému veletrhu FOR ARCH 2017 a zároveň jsme zde prezentovali členské firmy. Pod naší odbornou garancí se uskutečnilo i několik odborných seminářů:  na jaře seminář Aplikace norem v oblasti prevence kriminality a na podzim mezinárodní seminář na téma Urbanismus a prevence kriminality; ve spolupráci se společností Doverville to pak byly semináře Kamerové systémy a GDPR a Bezpečnostní záznamy a GDPR.

V roce 2017 nedošlo k očekávanému přijetí zákona o bezpečnostní činnosti, který byl dlouhou dobu připravován a byl i v programu vlády. Legislativní proces byl zastaven ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a to z důvodu končícího funkčního období.

Pokračovali jsme v přípravě Metodického pokynu MMR pro zadání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií. Spolupráce a komunikace s MMR ČR však má poněkud dlouhý krok, takže je tento materiál stále před ministerským potvrzením.

Zdárně pokračovala činnost našeho Centra technické normalizace. V letošním roce CTN AGA zpracovalo a předalo na ÚNMZ 11 technických norem oboru. Úspěšně jsme rozběhli i činnost Evropského sekretariátu CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov.

To vše slouží rozvoji oboru technických bezpečnostních služeb a k širšímu poskytování informací pro členy AGA.

Věřím, že i ten nadcházející rok bude pro nás všechny úspěšný a využijeme dobré ekonomické situace na trhu k dalšímu růstu.

Přeji Vám hodně sil a optimismu

Ing. Václav Nepraš
prezident Asociace Grémium Alarm

PF 2018