Pozvánka na Seminář České technické normy v oblasti bezpečnosti

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm pořádá odborný seminář České technické normy v oblasti bezpečnosti – aktuální stav a novinky v roce 2017 a 2018, který se koná dne 25. dubna 2018 v sídle asociace v Praze 1.

Nedílnou součástí  naší asociace je také Centrum technické normalizace zaměřené na normalizační činnost v oblasti poplachových a tísňových systémů, elektrické požární signalizace a mechanických zábranných systémů. Je to oblast, která se neustále mění – řada norem se transformuje z různých návrhů na Evropské normy, některé normy pozbývají platnosti a jiné se mění jak v požadavkové, tak i zkušební části.

Hlavním cílem semináře je Vás seznámit se současným stavem normalizace v předmětných oblastech, zejména novinkami za rok 2017 a 2018.

Součástí semináře jsou i praktické ukázky mechatronické techniky – přístupových systémů, našich členů – předních firem v tomto oboru – firem ASSA ABLOY, EVVA a dormaKABA. ČSN 17067 a certifikačního postupu NBÚ – aktualizace 2016.

Veškeré potřebné informace naleznete v níže uvedených dokumentech.

POZVÁNKA
PŘIHLÁŠKA