Slavnostní večer k 25. výročí vzniku Asociace Grémium Alarm

Dne 20. 9. 2017 se na lodi Pivovar uskutečnilo slavnostní setkání k 25. výročí založení AGA, kterého se kromě členů naší asociace, zúčastnily i významné osobnosti našeho oboru z řad Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR, státních úřadů, vysokých škol, Hospodářské komory ČR a v neposlední řadě i evropského sdružení EURALARM, kterého je AGA členem.

Neformální setkání proběhlo ve velmi srdečném a přátelském duchu. Hosté společně zavzpomínali nejen na dobu před 25 lety, kdy naše asociace vznikala, ale i na dobu současnou, kdy se AGA stala důležitým partnerem státních orgánů a díky tomu může podporovat a hájit profesní zájmy členských firem.

Děkujeme všem hostům za jejich účast, která přispěla k velmi pěkné atmosféře tohoto večera.