Tisková zpráva Z XIII. ValnÉ hromadY AGA

V pořadí již třináctá řádná valná hromada členů Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, autorizovaného živnostenského společenstva HK ČR, se uskutečnila dne 18. dubna 2018, v sídle asociace v budově Florentina v Praze 1. I když se jednalo o nevolební valnou hromadu, přesto šlo o důležité jednání, které zhodnotilo uplynulé období a stanovilo i nové úkoly a cíle asociace.

Valná hromada schválila Zprávu o činnosti prezidia od poslední valné hromady za období 04/2016 – 03/2018, Výroční zprávu o hospodaření za období 2016 a 2017, zprávu Kontrolní komise za rok 2016 a 2017, včetně účetní závěrky a návrh rozpočtu na rok 2018 a 2019.

AGA na valné hromadě představila novou korporátní identitu, včetně nového loga. Nová identita lépe odpovídá současné době a profilování AGA.

Dále byli účastníci seznámeni s vyhodnocením ankety o vzdělávání členů AGA a se zajímavými poznatky a zkušenosti z úspěšné prezentace členů AGA na výstavě  INTERSEC Dubai 2018, která se konala v lednu letošního roku.

Proběhla diskuze, která akcentovala zaměření AGA na obhajování a prosazování oprávněných zájmů členů.

Informace o rembrandingu