XIII. Valná hromada Asociace Grémium Alarm – změna termínu

Prezidium AGA v souladu se Stanovami, čl. V. § 8 odst. 2, rozhodlo o svolání XIII. Valné hromady Asociace Grémium Alarm, která se bude konat dne 18. 4. 2018. Bude nevolební, protože tříleté funkční období orgánů AGA končí v dubnu 2019. Členové obdrží včas pozvánku i podkladové materiály.