Centrum technické normalizace

Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby

rozšířilo svoji působnost  o agendu dalších technických výborů a zajišťuje normotvorbu v celém rozsahu bezpečnostních služeb:

CEN/TC 263 Bezpečná úschova peněz, cenných předmětů a nosičů dat
CEN/TC 33/WG 4 Stavební kování
CEN/TC 439 Soukromé bezpečnostní služby
CEN/TC 72 Elektrická požární signalizace
CLC/TC 79 Poplachové systémy
IEC/TC 79 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy
CEN/CLC/TC 4 Projektová komise – Služby pro požární bezpečnost a bezpečnostní systémy
CEN/TC 391 Ochrana společnosti a obyvatel
ISO/TC 292 Bezpečnost
CEN/TC 388 Ochrana perimetru (vymezeného území)
CEN/SS A11 Bezpečnostní služby
CLC/BTTF 157-1 Veřejně adresované a obecné nouzové poplachové systémy

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. zajišťuje účast delegátů ČR na zasedání uvedených výborů. Do pracovních skupin jsme navrhli tři zástupce, kteří se přímo podílejí na tvorbě evropských standardů.

Řadu norem zpracováváme v etapě mezinárodní spolupráce (před hlasováním členských států o jejich přijetí), to nám umožňuje zapojit do tvorby norem všechny odborníky, kteří mají zájem o ovlivnění obsahu evropských norem.  Ostatním pracovníkům členských firem, alespoň zprostředkujeme informace o stavu technického pokroku v jejich oboru, aby mohli reagovat s předstihem  na nové požadavky trhu.

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ