Působnost CTN

Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby

Centrum technické normalizace (CTN) je označení propůjčené do užívání národním normalizačním orgánem České republiky právnickým osobám, které se aktivně účastní procesu tvorby technických norem na úrovni mezinárodních a evropských normalizačních organizací, přejimání evropských a mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem (ČSN) a tvorby původních ČSN a s tím spojené další činnosti, jako například připomínkování, formulace odborných vyjádření a stanovisek, účasti na činnostech technických normalizačních komisí (TNK), apod.

Národní normalizační orgán může udělit titul CTN takové právnické osobě, která dlouhodobě a na profesionální úrovni ve vymezeném oboru, daném předmětem jeho podnikání nebo činnosti, zabezpečuje úkoly tvorby ČSN, projekty technické normalizace či další činnosti s tím spojené.

CTN se v rámci své aktivní spolupráce s národním normalizačním orgánem na technické normalizaci zabývá zejména těmito činnostmi:

CTN spolupracuje s asociacemi sdružujícími podnikatele i odborníky z bezpečnostního průmyslu, spolupracuje i s orgány státní správy majícími zájem na normalizační činnosti v této oblasti, jedná se o:

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ