Vznik a zánik členství

Vznik členství v AGA

O přijetí za člena AGA rozhoduje prezidium na základě splněných podmínek pro vznik členství. Členství vzniká dnem rozhodnutí prezidia o přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena AGA.

Podmínky vzniku členství v AGA jsou:

Zánik členství v AGA

Členství v AGA zaniká:

Za hrubé porušení stanov se považuje zejména:

  • neplní-li člen řádně a včas své platební povinnosti vyplývající z členství v AGA,
  • zatajení nebo vědomé uvedení nepravdivých údajů, které jsou podmínkou členství v AGA,
  • jednání člena proti zájmům AGA a poškozování dobrého jména a pověsti AGA,
  • chování člena způsobem neslučujícím se s morálním a etickým kodexem AGA,

O vyloučení člena rozhoduje prezidium AGA samostatně, následně projedná na svém nejbližším zasedání kontrolní komise AGA, člena o vyloučení spolu s důvody písemně vyrozumí.

E-poradna

Kalendář akcí

Duben 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Přehled akcí

RZV_logo-partneri
logo-bl
strazny-detektiv
banner_200x80

VELETRH PRAGOALARM 2013

Hlavní partner AGA

X. Valná hromada AGA

Hlavní partner

Partneři

Kontakt

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s.

Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
Telefon: (+420) 266 721 831
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

Informace pro členy

Informace pro členy