Materiály ke stažení

Různé
  1. Vzdělávání zaměstnanců členů AGA
  2. Informační brožura k Roku zabezpečení vozidel
  3. Desatero investora
  4. Protikorupční manuál
  5. Moderní evropský standard zabezpečení
  6. Ochrana osobních údajů – příručka pro podnikatele

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ