Jak se stát členem

Vznik členství v AGA

O přijetí za člena AGA rozhoduje prezidium na základě splněných podmínek pro vznik členství. Členství vzniká dnem rozhodnutí prezidia o přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena AGA.

Podmínky vzniku členství v AGA jsou:

Základní práva člena AGA jsou:

Základní povinnosti člena AGA jsou:

Poskytování služeb a výhod členům AGA

Přihláška řádného člena

Čestné prohlášení

Etický kodex AGA

Přihláška přidruženého člena

forarch
logo-bl
strazny-detektiv
banner_200x80

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ