Jak se stát členem

Vznik členství v AGA

O přijetí za člena AGA rozhoduje prezidium na základě splněných podmínek pro vznik členství. Členství vzniká dnem rozhodnutí prezidia o přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena AGA.

Podmínky vzniku členství v AGA jsou:

Základní práva člena AGA jsou:

Základní povinnosti člena AGA jsou:

Poskytování služeb a výhod členům AGA

Přihláška řádného člena

Přihláška kolektivního člena

Přihláška přidruženého člena

Čestné prohlášení

Etický kodex AGA

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ