Fond pomoci AGA

Fond pomoci, vzdělání, jakosti a prevence AGA

číslo bankovního spojení: 51-2906210257/0100

Činnost fondu byla slavnostně zahájena 20. září 2001 a AGA se aktivně zaojila do ochrany životů a zdraví osob, majetku, informací a do propagace oboru zabezpečovacích systémů.

Účel fondu AGA

AGA chce aktivně pomáhat a přispívat především

Kdo přispěl do fondu AGA

Z fondu AGA již byly poskytnuty prostředky

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ