Notifikované firmy AGA

NOTIFIKACE FIREM AGA

Asociace Grémium Alarm zpracovává pro investory, zadavatele veřejných zakázek a ostatní zájemce o kvalitní zabezpečení, seznam profesionálních dodavatelů bezpečnostních technologií. Na seznam jsou zařazovány členské firmy AGA, s prokazatelně kvalitní dodávkou montáže Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), Kamerového dohledového systému (CCTV), Systému kontroly vstupu (ACS), odpovídající standardům dobré praxe. AGA doporučuje dodavatele především s velkým rozsahem komplexní činnosti od podrobné nabídky, přes kvalitní provedení, montáž až po rozsáhlý a flexibilní servis.

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS)

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže Kamerových dohledových systémů (CCTV-Closed Circuit Television)


Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže Systému kontroly vstupu (ACS – Acces Control Systems)

Chcete se také stát notifikovou firmou AGA ?
Postup a pravidla notifikace jsou na zabezpečených webových stránkách pro členy pod odkazem:  Prokázání kvality členských firem.

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ