Kontrolní komise

Ing. Jiří Máša – předseda Kontrolní komise AGA

Do Kontrolní komise AGA  byl  opětovně zvolen na další funkční období na XII. Valné hromadě AGA dne 21. 4. 22016. Do funkce předsedy kontrolní komise zvolen na prvním zasedání nově zvolené kontrolní komise téhož dne.

Kontakt: jiri.masa@radom.eu

Přejít na stránku

Ing. Jiří Máša – předseda Kontrolní komise AGA

Petr Hulík – člen Kontrolní komise AGA

Do Kontrolní komise AGA  byl  opětovně zvolen na další funkční období na XII. Valné hromadě AGA dne 21. 4. 2016.

Kontakt: centrum@h-elektronic.cz

Přejít na stránku

Petr Hulík – člen Kontrolní komise AGA

Karel Pohanka – člen Kontrolní komise AGA

Do Kontrolní komise AGA byl na základě § 11, bodu 10 Stanov AGA kooptován dne 10. 6. 2015. Na další funkční období byl na XII. Valné hromadě AGA dne 21. 4. 2016 opětovně  Kontrolní komise AGA, zvolen.

Kontakt: kpohanka@avaris.cz

Přejít na stránku

Karel Pohanka – člen Kontrolní komise AGA

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ