Poslání

Účelem činnosti Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. je vytváření podmínek směřujících k soustavnému zlepšování ochrany osob, majetku a zdraví a zvyšování informovanosti společnosti o této problematice. Dosahováním vysoké technické kvality systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku a informací a propagací a podporou jejich využívání trvale zvyšovat konkurenceschopnost českých výrobků a dodavatelů zabezpečovacích systémů na trhu v České republice i Evropské unii.

AGA působí v oblasti ochrany osob, majetku a informací:

1)    podporuje a poskytuje ochranu společných zájmů svých členů,
2)    koordinuje činnosti v oblastech, které jsou předmětem její činnosti,
3)    propaguje a podporuje myšlenky směřující k využívání systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku a informací včetně vytváření podmínek k tomu nezbytných,
4)    zastupuje členy v jednáních se státními orgány, orgány státní správy, Policií ČR, bankovními ústavy, pojišťovnami, odbornými institucemi a také v médiích,
5)    zastupuje obor bezpečnostních služeb v mezinárodních organizacích,
6)    navazuje a udržuje spolupráci s obdobnými odbornými subjekty v ČR i zahraničí,
7)    spolupůsobí při tvorbě norem, předpisů a doporučení souvisejících s ochranou osob, majetku a informací,
8)    navazuje a rozvíjí spolupráci s jinými subjekty a orgány působícími v oblasti ochrany osob, majetku a informací, zejména pak v oblasti prevence kriminality, předcházení a minimalizaci škod a informovanosti o této oblasti,
9)    sleduje vývojové a odborné informace a novinky v oboru a zprostředkovává je svým členům,
10) přispívá k odbornému růstu svých členů a napomáhá rozvoji jejich vzájemných vztahů,
11) zajišťuje propagaci kvality v oboru,
12) organizuje a pořádá odborná školení, semináře a konference, zajišťuje nakladatelskou, vydavatelskou a propagační činnost,
13) školící a vzdělávací činnost včetně akcí, jejichž předmětem jsou odborné prezentace, výstavy týkající se oboru, rekvalifikační kursy,
14) napomáhá řešení odborných sporů mezi členy.

VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE 2016-2022

logo-bl
strazny-detektiv
banner_200x80

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

Oslava 25. výročí vzniku AGA

GENERÁLNÍ PARTNER

Oslava 25. výročí vzniku AGA

HLAVNÍ PARTNER

Oslava 25. výročí vzniku AGA

PARTNER

Oslava 25. výročí vzniku AGA

MEDIÁLNÍ PARTNER

Hlavní partner činnosti

v EURALARM