Prezidium

Ing. Václav Nepraš – prezident

Členem AGA od roku 1996. Členem prezidia od roku 2001, v letech 2003 - 2007, 2011-2016 prezidentem AGA a dne 21. 4. 2016 opět zvolen prezidentem AGA.
Člen představenstva Hospodářské komory ČR. Od roku 2010 předsedou Sektorové rady (expertního týmu) pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a od roku 2014 Předseda Bezpečnostní sekce HK ČR.

Gesce za oblast:

 • sekretariát, ekonomika, HK ČR, Bezpečnostní sekce, Sektorová rada, vnější reprezentace

Kontakt: prezident@gremiumalarm.cz

Přejít na stránku

Ing. Václav Nepraš – prezident

Ing. Milan Ceeh – viceprezident

Členem prezidia od roku 2008. V oboru požárních a zabezpečovacích systémů bezpečnosti pracuje od roku 1995.

Gesce za oblast:

 • PR asociace, veletrhy, konference, EURALARM

Kontakt: milan.ceeh@siemens.com

Přejít na stránku

Ing. Milan Ceeh – viceprezident

Václav Levíček – viceprezident

Člen AGA od roku 1998, od roku 2003 členem prezidia, od roku 2005 viceprezidentem. Od roku 2005 je zároveň cechmistrem Cechu EPS ČR.

Gesce za oblast:

 • normy EPS, vztahy s protipožárními orgány, mezinárodní vztahy

Odborná činnost:

 • EPS

Kontakt: levicek@euroalarm.cz

Přejít na stránku

Václav Levíček – viceprezident

Ing. Petr Mlejnek – viceprezident

Do Prezidia AGA byl zvolen na XII. Valné hromadě Asociace Grémium Alarm dne 21.  4. 2016.

Gesce za oblast:

 • legislativa, komunikace se státní správou

Kontakt: pmlejnek@techniserv.cz

Přejít na stránku

Ing. Petr Mlejnek – viceprezident

Martin Šedivý – viceprezident

Do Prezidia AGA byl zvolen na XII. Valné hromadě Asociace Grémium Alarm dne 21. 4. 2016

Gesce za oblast:

 • vzdělávání

Odborná činnost:

 • mechatronické inteligentní systémy, přístupové systémy

Kontakt: martin.sedivy@assaabloy.com

Přejít na stránku

Martin Šedivý – viceprezident

Ing. Petr Koktan – člen prezidia

Členem AGA od roku 2002 a členem prezidia se stal v roce 2005.

Gesce za oblast:

 • technické normy

Odborná činnost:

 • CTN

Kontakt: trezortest@trezortest.cz

Přejít na stránku

Ing. Petr Koktan – člen prezidia

Ing. Ladislav Kratochvíl – člen prezidia

Do Prezidia AGA byl zvolen na XII. Valné hromadě Asociace Grémium Alarm dne 21. 4. 2016.

Gesce za oblast:

 • spolupráce s odbormými školami, VŠ, střední

Odborná činnost:

 • MZS

Kontakt: kratochvil@adsecurity.cz

Přejít na stránku

Ing. Ladislav Kratochvíl – člen prezidia

Ing. Pavel Nerheš – člen prezidia

Do Prezidia AGA byl kooptován na zasedání Prezidia AGA dne 14. 12. 2016

Gesce za oblast:

 • spolupráce s odbormými školami, VŠ, střední

Odborná činnost:

Kontakt:  pavel.nerhes@cz.g4s.com

Přejít na stránku

Ing. Pavel Nerheš – člen prezidia

Ing. Jiří Šimáček – člen prezidia

Členem AGA od roku 2006 a členem prezidia je od roku 2010, kdy v souladu s volebními výsledky Valné hromady 2009 nahradil viceprezidenta Michala Zrzavého, který ukončil své členství v prezidiu.

Gesce za oblast:

 • odborná činnost AGA, notifikace

Odborná činnost:

 • PZTS

Kontakt: jsimacek@fides.cz

Přejít na stránku

Ing. Jiří Šimáček – člen prezidia

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ