Podpora členům

AGA představuje pro státní orgány, profesní české i mezinárodní organizace reprezentativního partnera. Konkrétní činností AGA je spolupráce při tvorbě legislativních a hospodářských opatřeních ve vztahu k oboru.

Spektrum činností AGA a souhrn služeb, které AGA zabezpečuje pro své členy:

Cílem je:

AGA hájí a zastupuje zájmy členů v následujících orgánech a organizacích:

AGA působí ke zkvalitnění oboru:

AGA dále působí:

AGA reprezentuje své členy v následujících oblastech:

AGA spolupracuje s odbornými školami při formování profesních pracovníků a podporuje členy tím, že pořádá:

AGA zajišťuje následující činnosti:

AGA propaguje své členské firmy

Práce s veřejností a se sdělovacími prostředky

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ