Pro členy AGA

Informační povinnost pro členy AGA

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů a práv subjektu údajů

S ohledem na zákon upravující ochranu osobních údajů a na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známé pod názvem „GDPR“), Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., (dále jen „správce“), Vás tímto upozorňuje, že zpracovává Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa), pro účely vyplývající ze stanov správce, tj. vedení členské databáze, odborná spolupráce, zasílání sdělení o akcích pořádaných správcem, k uveřejňování informací v informačních materiálech, časopise a bulletinech, vydávaných správcem.

Správce dále prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci správce. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství v Asociaci technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství.

Dále máte právo požadovat informace, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění či opravě, nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

Partner Asociace Grémium Alarm

veletrh FOR ARCH 2018

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ