Obchodní styk-spolupráce

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů a práv subjektu údajů

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známe také pod názvem „GDPR“), Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm  z.s.,  IČO 63839911, spisová značka L 7522, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“), zpracovává osobní údaje, které obdržel při obchodních jednání za účelem obchodního styku. Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely obchodního styku a zasílání informací pro naplnění účelu vzájemného obchodního styku a odborné spolupráce.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně zaměstnanci správce. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání účelu a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení spolupráce.

Máte právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění či opravě, nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

Partner Asociace Grémium Alarm

veletrh FOR ARCH 2018

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ