Partneři

Hospodářská komora ČR

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. je autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR. Prezident asociace Ing. Václav Nepraš je členem představenstva HK ČR a předsedou Sektorové rady (expertního týmu) pro bezpečnost a ochranu osob a majetku. Hlavním posláním Hospodářské … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Hospodářská komora ČR

Cech EPS ČR

Cech elektrické požární signalizace České republiky, který vznikl v roce 1992, je živnostenské společenstvo založené na základě zákona č. 83/1990 Sb. jako sdružení právnických a fyzických osob, podnikajících v oblasti výroby, montáže, projekce, revize, servisu, obchodu a poradenství elektrické požární … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Cech EPS ČR

Euralarm

Česká republika se stala prostřednictví Asociace Grémium Alarm první zemí, ze států bývalého východního bloku, členem této významné asociace. Jedná se o sdružení evropských výrobců a instalačních firem požárních a zabezpečovacích systémů působících v rámci EU. Dělí se na 2 … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Euralarm

ESBOC – European Security Branch Organisations Club

Evropský klub bezpečnostních služeb je sdružením samosprávných organizací podnikající v oboru zabezpečení a ochrany osob a majetku, které jsou právnickými osobami a které vykonávají svou činnost ve svých zemích na celostátní úrovni. AGA je členem sdružení ESBOC od roku 2009. … Zobrazit celý článek

Profil partnera

ESBOC – European Security Branch Organisations Club

ZOMO

Združenie Ochrany Majetku a Osôb (ZOMO) je dobrovoľným nezávislým, apolitickým združením právnických a fyzických osôb zaoberajúcich sa ochranou majetku a osôb.

Profil partnera

ZOMO

Ministerstvo vnitra ČR – Odbor prevence kriminality

Odbor prevence kriminality MV ČR dlouhodobě spolupracuje s naší asociací, především v oblasti prevence kriminality. Z dlouhodobých projektů je nejzajímavější projekt Bezpečná lokalita a její součásti  bezpečné bydlení  a bezpečný byt. V rámci projektu Rok zabezpečení vozidel, spolupracujeme kromě OPK MV ČR i s Policií … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Ministerstvo vnitra ČR – Odbor prevence kriminality

Národní bezpečnostní úřad

Národní bezpečnostní úřad je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti Ve své … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Národní bezpečnostní úřad

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb.  o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu … Zobrazit celý článek

Profil partnera

ÚNMZ

Úřad na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je nezávislým orgánem, který: Provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů. Vede registr povolených zpracování osobních údajů. Přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona. Poskytuje konzultace v oblasti ochrany … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Úřad na ochranu osobních údajů

Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín

Fakulta aplikované informatiky, v pořadí čtvrtá samostatná fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, byla zřízena k 1.1.2006. Její vznik je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblastech informačních technologií a řízení technologických procesů.

Profil partnera

Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín

AMBO sdružení

Firma AMBO – sdružení vznikla v roce 1990 jako sdružení fyzických osob. Od té doby působí jako informační centrum v oboru zajištění ochrany majetku a osob, zároveň jako organizátor konferencí, seminářů a doprovodných programů výstav z tohoto oboru. Při této činnosti velmi těsně spolupracuje s bezpečnostními … Zobrazit celý článek

Profil partnera

AMBO sdružení

Incheba Praha spol. s r.o.

Společnost INCHEBA PRAHA spol. s r.o. byla založena v roce 1992 a patří k nejvýznamnějším organizátorům výstav a veletrhů v České republice. 100% vlastníkem Incheby Praha je akciová společnost Incheba a.s., která sídlí na Slovensku v Bratislavě.

Profil partnera

Incheba Praha spol. s r.o.

Veletrhy Brno, a.s.

Veletrhy Brno, a. s., jsou nejvýznamnější veletržní správou ve střední Evropě. Jejich hlavní činností je pořádání veletrhů a výstav.

Profil partnera

Veletrhy Brno, a.s.

MS Line

MS LINE s.r.o. – vydavatelství a nakladatelství Je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, jejímiž cíli jsou mimo jiné navázat kontakty s obdobnými asociacemi v zemích NATO, napomáhat, iniciovat a všestranně podporovat zahraničně-obchodní aktivity členů Asociace prosazováním proexportně orientovaných programů … Zobrazit celý článek

Profil partnera

MS Line

Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s.  je samosprávnou výběrovou, stavovskou organizací, sdružující podnikatelské subjekty působící v oblasti ochrany majetku a osob a oborech přímo souvisejících.

Profil partnera

Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky sdružuje podnikatele – fyzické i právnické osoby – podnikajicí na základě příslušných oprávnění na úseku výroby klíčů, autoklíčů, montáže bezpečnostních zámkových systémů, nouzové otevírání zámků, automobilů a trezorů. Posláním asociace je sdružovat FO … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky

Cech MZS ČR

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS) sdružuje podnikatele – fyzické i právnické osoby – podnikající na základě příslušných oprávnění na úseku výroby klíčů, montáže zámkových systémů, nouzového otevírání zámků a mechanických zabezpečování vyšších hodnot mechanickými systémy.

Profil partnera

Cech MZS ČR

Česká asociace pojišťoven

ČAP je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven, které je od r. 1998 řádným členem Evropské pojišťovací a zajišťovací federace (CEA) . Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR 98%. AGA spolupracuje s ČAP v rámci preventivních projektů.

Profil partnera

Česká asociace pojišťoven

Český klub bezpečnostních služeb

Český klub soukromých bezpečnostních a detektivních služeb je nepolitickou zájmovou organizací s právní subjektivitou sloužící ochraně profesionálních zájmů a naplňování dalších požadavků svých členů, jakož i k rozvíjení mezinárodní spolupráce v dané oblasti.

Profil partnera

Český klub bezpečnostních služeb

Český klub detektivních služeb

Česká komora detektivních služeb je autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR pro detektivní služby. V rámci živnostenských společenstev Hospodářské komory ČKDS spolupracuje a koordinuje s AGA svoji činnost.

Profil partnera

Český klub detektivních služeb

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky – člen Hospodářské komory České republiky – je profesní živnostenské společenstvo právnických a fyzických osob, které poskytují služby v oblasti ochrany osob a majetku nebo se na těchto službách jinak podílejí.

Profil partnera

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

AXIGON, a. s.

AXIGON, a. s. je podnikatelský portál, který malým a středním podnikatelům pomáhá efektivně snížit provozní náklady a získat nové zakázky. Od roku 2005 provozuje Centrální registr firem.

Profil partnera

AXIGON, a. s.
E-poradna

Kalendář akcí

Duben 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Přehled akcí

RZV_logo-partneri
logo-bl
strazny-detektiv
banner_200x80

VELETRH PRAGOALARM 2013

Hlavní partner AGA

X. Valná hromada AGA

Hlavní partner

Partneři

Kontakt

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s.

Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
Telefon: (+420) 266 721 831
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

Informace pro členy

Informace pro členy