Partneři

Hospodářská komora ČR

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. je autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR. Prezident asociace Ing. Václav Nepraš je členem představenstva HK ČR a předsedou Sektorové rady (expertního týmu) pro bezpečnost a ochranu osob a majetku. Hlavním posláním Hospodářské … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Hospodářská komora ČR

Euralarm

Česká republika se stala prostřednictví Asociace Grémium Alarm první zemí, ze států bývalého východního bloku, členem této významné asociace. Jedná se o sdružení evropských výrobců a instalačních firem požárních a zabezpečovacích systémů působících v rámci EU. Dělí se na 2 … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Euralarm

Ministerstvo vnitra ČR – Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality  MV ČR dlouhodobě spolupracuje s naší asociací, především v oblasti prevence kriminality. Z dlouhodobých projektů je nejzajímavější projekt Bezpečná lokalita a její součásti  bezpečné bydlení  a bezpečný byt. V rámci projektu Rok zabezpečení vozidel, spolupracujeme kromě OBPPK MV … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Ministerstvo vnitra ČR – Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb.  o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu … Zobrazit celý článek

Profil partnera

ÚNMZ

Národní bezpečnostní úřad

Národní bezpečnostní úřad je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti Ve své … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Národní bezpečnostní úřad

Cech EPS ČR

Cech elektrické požární signalizace České republiky, který vznikl v roce 1992, je živnostenské společenstvo založené na základě zákona č. 83/1990 Sb. jako sdružení právnických a fyzických osob, podnikajících v oblasti výroby, montáže, projekce, revize, servisu, obchodu a poradenství elektrické požární … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Cech EPS ČR

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování MEZA

Hlavní cíle a předměty činnosti sdružení: vytvářet možnosti pro setkávání kolegů v oboru, diskutovat zájmy, problémy, možnosti spolupráce v oblastech: Spolupráce s pojišťovnami Tvorba oborových norem Spolupráce se státními institucemi Výstavy a veletrhy Marketingové průzkumy Exportní aktivity Ochrana před nekalými dovozy plagiátů, před … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování MEZA

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky sdružuje podnikatele – fyzické i právnické osoby – podnikajicí na základě příslušných oprávnění na úseku výroby klíčů, autoklíčů, montáže bezpečnostních zámkových systémů, nouzové otevírání zámků, automobilů a trezorů. Posláním asociace je sdružovat FO … Zobrazit celý článek

Profil partnera

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky

Cech MZS ČR

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS) sdružuje podnikatele – fyzické i právnické osoby – podnikající na základě příslušných oprávnění na úseku výroby klíčů, montáže zámkových systémů, nouzového otevírání zámků a mechanických zabezpečování vyšších hodnot mechanickými systémy.

Profil partnera

Cech MZS ČR

AMBO sdružení

Firma AMBO – sdružení vznikla v roce 1990 jako sdružení fyzických osob. Od té doby působí jako informační centrum v oboru zajištění ochrany majetku a osob, zároveň jako organizátor konferencí, seminářů a doprovodných programů výstav z tohoto oboru. Při této činnosti velmi těsně spolupracuje s bezpečnostními … Zobrazit celý článek

Profil partnera

AMBO sdružení

Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín

Fakulta aplikované informatiky, v pořadí čtvrtá samostatná fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, byla zřízena k 1.1.2006. Její vznik je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblastech informačních technologií a řízení technologických procesů.

Profil partnera

Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín

Český klub bezpečnostních a detektivních služeb

Český klub soukromých bezpečnostních a detektivních služeb je nepolitickou zájmovou organizací s právní subjektivitou sloužící ochraně profesionálních zájmů a naplňování dalších požadavků svých členů, jakož i k rozvíjení mezinárodní spolupráce v dané oblasti.

Profil partnera

Český klub bezpečnostních a detektivních služeb

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky – člen Hospodářské komory České republiky – je profesní živnostenské společenstvo právnických a fyzických osob, které poskytují služby v oblasti ochrany osob a majetku nebo se na těchto službách jinak podílejí.

Profil partnera

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Česká komora detektivních služeb

Česká komora detektivních služeb je autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR pro detektivní služby. V rámci živnostenských společenstev Hospodářské komory ČKDS spolupracuje a koordinuje s AGA svoji činnost.

Profil partnera

Česká komora detektivních služeb

ZOMO

Združenie Ochrany Majetku a Osôb (ZOMO) je dobrovoľným nezávislým, apolitickým združením právnických a fyzických osôb zaoberajúcich sa ochranou majetku a osôb.

Profil partnera

ZOMO

MS Line

MS LINE s.r.o. – vydavatelství a nakladatelství Je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, jejímiž cíli jsou mimo jiné navázat kontakty s obdobnými asociacemi v zemích NATO, napomáhat, iniciovat a všestranně podporovat zahraničně-obchodní aktivity členů Asociace prosazováním proexportně orientovaných programů … Zobrazit celý článek

Profil partnera

MS Line

AXIGON, a. s.

AXIGON, a. s. je podnikatelský portál, který malým a středním podnikatelům pomáhá efektivně snížit provozní náklady a získat nové zakázky. Od roku 2005 provozuje Centrální registr firem.

Profil partnera

AXIGON, a. s.

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ