Bezpečná lokalitaPreventivní projekt Bezpečná lokalita

Po negativních zkušenostech s kriminalitou dnes velká část občanů postrádá pocit bezpečí. Statistika podílu druhů trestných činů v % na celkové zjištěné kriminalitě v roce 2010 (zdroj Policejní prezidium ČR) jednoznačně ukazuje, že našim největším problémem je majetková kriminalita.

Majetková kriminalita 63,8 %
Hospodářská kriminalita 8,9 %
Násilná kriminalita 5,1 %
Mravnostní kriminalita 0,5 %
Ostatní kriminalita 21,7 %

Závěr je jasný: občané musí věnovat větší pozornost zabezpečení svého obydlí, chránit si svůj majetek a zdraví a důsledněji dodržovat pravidla bezpečného chování.

Ministerstvo vnitra (MV) a Policie České republiky (PČR) ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci kriminality MV – zejména s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) a Českou asociací pojišťoven (ČAP) nabízí občanům důležité rady a užitečné informace v rámci programu Bezpečná lokalita.

 

Charakteristika programu Bezpečná lokalita

Program Bezpečná lokalita je občanům předkládán jako celostátní dlouhodobá preventivně-osvětová akce k ochraně majetku a osob.

Předpokládáme zájem a iniciativu začít něco konkrétního dělat pro zlepšení bezpečnostní situace v místě vašeho bydliště. Například zabezpečit dům, byt rodinný domek, odstranit nepořádek, zpřehlednit a osvětlit okolí objektů.

Zázemí a praktické provádění programu Bezpečná lokalita

Program je odborně garantován MV a PČR, AGA a ČAP. Odbor prevence kriminality MV a preventivně informační skupiny PČR tzv. PIS poskytují občanům první informace o programu. Zájemce se může se může kontaktovat na adresu odboru prevence kriminality (Nad Štolou 3 P.O. BOX 21/OP, 170 34 Praha 7). Kontaktní osobou je JUDr. Tomáš Koníček, telefon: 974 833 217, fax: 974 833 504, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz.

Odbor prevence kriminality konzultuje odborné otázky s AGA a ČAP. Občané se také mohou obracet rovnou na AGA (tel.: 266 721 831, e-mail: info@gremiumalarm.cz). Společnou platformou MV, AGA a ČAP jsou evropské normy, certifikace výrobků, montáží, služeb a produktů a etické kodexy podnikání.

Výstupy programu Bezpečná lokalita

Pro informovanost a zapojení občanů, dalších subjektů a představitelů samosprávy, strážníkům obecních a městských policií do programu zpracoval a vydal odbor prevence kriminality MV široké spektrum preventivně osvětových materiálů (skládačky, publikace, videokazety). Pracovníci odboru prevence kriminality, PIS P ČR, strážníci obecních a městských policií, AGA a ČAP propagují program na veletrzích a na výstavách (například Pragoalarm/Pragosec, Iset, Invex, Stavitel), na dnech s P ČR, seminářích, v televizi a v rozhlase, publikují v denním tisku a odborných časopisech apod.

Bezpečná lokalita se nedá vytvořit pouze zabezpečením objektů fyzických a právnických osob, odstraněním nepřehledných zákoutí, alarmovým osvětlením před vchody do domů apod. Úsilí samotných občanů musí mít pochopitelně návaznost na bezpečnostní opatření a finančně nákladnější projekty prevence kriminality, které realizují volení představitelé měst a obcí. Jde zejména o:

Shrnutí informací

Program Bezpečná lokalita je praktickou ukázkou partnerství veřejného a soukromého sektoru (v EU označované jako Public Private Partnership, PPP) – viz usnesení Vlády České republiky č. 7 ze dne 7. ledna 2004 a další právní předpisy. Program nabízí občanům odbornou pomoc při výběru typu a rozsahu zabezpečení a jistotu, že přijímaná opatření dosahují standardů kvality.

Program přispívá k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a jeho následné ochraně. Program vhodně doplňuje ostatní programy prevence kriminality na místní úrovni především zájmem a iniciativou konkrétních občanů řešit bezpečnostní otázky a situace zdola.

Ministr vnitra vyhodnotil Bezpečnou lokalitu mezi třemi nejlepšími projekty praxe ve veřejné správě v roce 2003. Program byl mimo jiné představen na zasedání EU v rámci Hippokratova programu v prosinci 2002 v Haagu a na 3. Konferenci kvality veřejných správ Evropské unie v Rotterdamu v září 2004.

Preventivně osvětové materiály 

Brožura Bezpečná lokalita, Posouzení chrany majetku – rodinný dům (dotazník), Bezpečný byt – rady a inforamce, Bezpečná lokalita – leták
ke stažení na stránkách MV ČR

 
 
E-poradna

Kalendář akcí

Duben 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Přehled akcí

RZV_logo-partneri
logo-bl
strazny-detektiv
banner_200x80

VELETRH PRAGOALARM 2013

Hlavní partner AGA

X. Valná hromada AGA

Hlavní partner

Partneři

Kontakt

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s.

Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
Telefon: (+420) 266 721 831
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

Informace pro členy

Informace pro členy