Systém Certifikovaných Dodavatelů Technických Bezpečnostních Služeb

Systém Certifikovaných Dodavatelů Technických Bezpečnostních Služeb

(ustanovený podle §§ 133 až 142, Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách)

AGA rozhodnutím svého prezidia ze dne 14.7.2004 iniciovala vytvořit vlastní a samostatný „Systém certifikovaných Dodavatelů technických bezpečnostních služeb“ pro firmy pracující v bezpečnostním průmyslu.

Účelem Systému je zajistit, aby činnosti v oboru technických bezpečnostních služeb vykonávaly pouze subjekty, které splňují kvalifikační předpoklady dané Zákonem a kvalifikačními předpoklady tohoto Systému.

Předloží-li Dodavatel Zadavateli zakázky Certifikát vydaný v rámci tohoto Systému certifikovaných Dodavatelů technických bezpečnostních služeb, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, tedy nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento Certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

Systém je vytvářen jako otevřený. Výstupy Systému certifikovaných Dodavatelů technických bezpečnostních služeb mohou využívat:

Systém umožní Zadavatelům zakázek (jak veřejných ve smyslu Zákona, tak ostatních), zefektivnit, zrychlit a zpřehlednit výběrová řízení. Systém si klade za cíl posílit důvěru Zadavatelů v to, že vybraný Dodavatel splňuje veškeré kvalifikační předpoklady a požadavky dané platnou legislativou České republiky v oboru technických bezpečnostních služeb a relevantní požadavky oboru technických bezpečnostních služeb.

Více je uvedeno v následujících dokumentech

E-poradna

Kalendář akcí

Duben 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Přehled akcí

RZV_logo-partneri
logo-bl
strazny-detektiv
banner_200x80

VELETRH PRAGOALARM 2013

Hlavní partner AGA

X. Valná hromada AGA

Hlavní partner

Partneři

Kontakt

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s.

Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
Telefon: (+420) 266 721 831
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

Informace pro členy

Informace pro členy