Vzdělávání z evropských fondů

Vzdělávání zaměstnanců členů Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské Komory ČR ukončilo, projekt vzdělávání zaměstnanců členských firem působících v podstatě na celém území republiky. Akce byla spolufinancovaná z prostředků Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschop.podniků
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členů Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s.

Projekt byl realizován, tak jak byl původně zamýšlen a dosáhl tak očekávaného přínosu pro členy Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Rovněž se povedlo splnit očekávané cíle a projekt tak můžeme hodnotit, jako úspěšně zrealizovaný.

Během 36 měsíců, po které se realizační tým staral o průběh projektu, se povedlo zrealizovat všechny klíčové aktivity ve schváleném rozsahu. Každá ze vzdělávacích klíčových aktivit byla zaměřena na jinou cílovou skupinu, nebo na jiný obor vzdělávacích aktivit. Mezi realizované Klíčové aktivity patří:

Vzdělávání Top a Středního managementu
Vzdělávání Obchodníků
Vzdělávání THP
Vzdělávání v IT
Legislativa pro techniky
Měkké dovednosti pro techniky
Odborné dovednosti pro techniky
Odborná školení prostřednictvím interních lektorů

Všechny výše uvedené klíčové aktivity byly realizovány v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace, změnovými rozhodnutími a v neposlední řádě s platnou metodikou k projektu. Úspěšně podpořené osoby obdržely osvědčení o absolvování školení, studijní skripta a další dokumenty využívané při školení, produktů zpracovaných na míru cílové skupině tvořené ze zaměstnanců členů členy Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.

Projekt splnil očekávání a dokonce v některých případech očekávání i předčil. Prostřednictvím projektu došlo k zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti členů AGA prostřednictvím zvyšování kvalifikace zaměstnanců členů AGA. Výsledky jsou již nyní aplikovány do praxe a většina členů vážně uvažuje o pokračování vzdělávání svých zaměstnanců, jak za pomoci obdobných projektů, nebo prostřednictvím vlastních plánu práce s lidskými zdroji za využití vlastních prostředků. Samotná Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. poskytne nejúspěšnější z 53 nových nebo inovovaných školení členským firmám a bude problematiku práce dále monitorovat a v případě možnosti se pokusí znovu získat prostředky pro své členy na realizaci obdobných a návazných projektů.

E-poradna

Kalendář akcí

Duben 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Přehled akcí

RZV_logo-partneri
logo-bl
strazny-detektiv
banner_200x80

VELETRH PRAGOALARM 2013

Hlavní partner AGA

X. Valná hromada AGA

Hlavní partner

Partneři

Kontakt

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s.

Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
Telefon: (+420) 266 721 831
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

Informace pro členy

Informace pro členy