Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Pozvánka na seminář – certifikace a zkoušení


POZVÁNKA na seminář „SOUČASNÝ STAV CERTIFIKACE A ZKOUŠENÍ MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH A POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ – POŽADAVKY A POSTUPY 2018“, který se koná dne 20. 9. 2018, v Praze 9.

Hlavním cílem semináře je předání a výměna zkušeností získaných při zkoušení a certifikace uvedených komodit podle ČSN EN, EN v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN ISO/IEC 17067. Dalšími návaznými tématy budou informace o nových normativních dokumentech jak již platných, tak připravovaných.

POZVÁNKA S PŘIHLÁŠKOU