Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Aga nabízí prodej provozních knih – samolepek – publikací


Objednávky vyřizuje sekretariát AGA:
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.
FLORENTINUM (recepce A) Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Telefon: (+420) 266 721 540; GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz

Ceny jsou včetně DPH, pro členy asociace sleva 30%, Provozní kniha EPS sleva 40%.
Informace a objednací systém naleznete na webu AGA: www.gremiumalarm.cz

Provozní kniha poplachových, zabezpečovacích a tísňových systémů
Provozní kniha „Poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému – PZTS“ (dříve Elektrického zabezpečovacího systému – EZS). Provozní kniha obsahuje tabulky událostí, zaznamenávající poruchy, opravy, poplachy apod., tabulky pro zaznamenání revizí a kontrol systémů. Revizní zprávy možno uložit do průhledných desek. Cena 206,- Kč

Provozní kniha kamerových systémů
Provozní kniha dohledových kamerových systémů VSS (dříve CCTV), upravena dle požadavků GDPR obsahuje tabulky událostí, zaznamenávající poruchy, opravy a pod., tabulky pro zaznamenání revizí a kontrol systémů. Součástí provozní knihy jsou průhledné desky, do kterých je možno uložit revizní zprávy. Cena 206,- Kč

Provozní kniha elektrické požární signalizace
(EPS) Na záznamové listy této knihy se zapisují údaje o poplachových hlášeních, aktivaci PBZ, pravidelných kontrolách, zkouškách činnosti, údržbě a opravách zařízení. Součástí provozní knihy jsou průhledné obaly pro zakládání kopií potřebných dokumentů. Cena 411,- Kč

Informační samolepka „Tento prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem“
velikosti A6 s vnitřním a vnějším lepením. Odpovídá zveřejněným stanoviskům ÚOOÚ k informační povinnosti správce kamerového systému. Cena 18,- Kč