Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

NÁRODNÍ DNY PREVENCE


16. a 17. září 2019 se v Brně v areálu Městské policie Brno – Riviéra konala konference Národní dny prevence – Zkušenosti měst v prevenci kriminality. Během dvoudenní konference se probírala témata související s předcházením kriminalitě a rizikovému chování ve městech. Konferenci zahájila zdravice ministra vnitra, ve které pan ministr vyzdvihl důležitost prevence a popřál zúčastněným mnoho zdaru v další práci.

Doprovodnou akcí byla výstava a prezentace organizací, které realizují preventivní opatření na místní i národní úrovni. Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm a Asociace zámkových a klíčových služeb ČR byly osloveny, aby se doprovodné výstavy zúčastnily. Na společném stánku s Cechem mechanických zámkových služeb a portálem Sousedé.cz proběhla prezentace aktivit, které tyto spolky nabízejí v rámci hlavního tématu konference – prevence kriminality.
foto 1
foto 2