Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

CELOKOMOROVÁ ROČNÍ PORADA SLOŽEK HK ĆR


24. října 2019 se v sídle Hospodářské komory ČR (Florentinum), uskutečnila roční celokomorová porada složek (okresní komory, asociace, cechy) Hospodářské komory ČR.

Účastníci si v úvodu vyslechli informace o činnosti prezidenta a viceprezidentů HK ČR. Dále následovala aktuální témata Úřadu HK ČR a závěr dopoledního bloku zakončil projekt KOMORNÍK.

Odpolední blok byl věnován úvodu do problematiky Mistrovských zkoušek a Zákonu o odborném vzdělávání (více informací naleznete na www.komora.cz). Na závěr odpoledního bloku proběhla velmi bohatá diskuze.

foto 1
foto 2
foto 3