Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Informace k COVID-19


Členové Hospodářské komory ČR, kterými jsou i všechny naše členské firmy, dostávají informace o opatřeních k této epidemii i další související aktuality elektronicky na svoji zadanou e-mailovou adresu.  Průběžně komunikujeme s vedením a úřadem HK ČR k opatřením vlády.

Aktualizovaný přehled opatření vlády, jednání o podpoře zaměstnavatelů, podnikatelů i OSVČ, schválených opatření na zmírnění důsledku epidemie a možnosti i způsobu jejich využití je na www.komora.cz.

Věříme, že současnou komplikovanou situaci zvládneme.

Ing. Václav Nepraš, prezident AGA