Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Podněty od HK ČR řešené s MPO v rámci boji proti koronaviru


V reakci na zasílané podněty, ke stávajícím přijatým vládním opatřením v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru, vytvořila Hospodářská komora ČR souhrn podnětů, které pravidelně zasílá na MPO a další příslušná ministerstva. Jedná se o navrhované výjimky z opatření, návrhy řešení problémů v oblasti daní, úvěru COVID, či žádosti o podporu ze strany státu, tak aby mohly firmy dále podnikat a nemusely uzavírat své provozy. Tento souhrn podnětů je zpracovaný v tabulce a naleznete ho ZDE.

Kromě začleněných asociací v HK ČR jsou v tabulce uvedena i profesní sdružení, která nejsou začleněná v HK ČR, ale chtějí skrze HK ČR hájit své zájmy (v tabulce vyznačeny kurzívou a hvězdičkou). Tyto podněty a některé další (z členské základny) jsou také průběžně zasílány na příslušná ministerstva.

V přehledové tabulce jsou podněty nejen koncentrované, ale zároveň je monitorován stav jejich plnění. Proto můžete ve výše zmíněné tabulce sledovat průběžný stav. Tabulka je dle reakce MPO průběžně doplňována a také aktualizována o další zaslané podněty.