Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Evropský den proti vloupání do objektů a preventivní projekt „Zabezpečte se“ – III. etapa 2020 startuje v Praze ve středu 17. června 2020 od 10:30 v Galerii Butovice


Již tuto středu, 17. června 2020 se bude konat Evropský den proti vloupání do obydlí společným poradenským místem v Galerii Butovice (metro B) od 10:30 do 14:30. Rádi Vám poradí pracovníci MV odboru prevence kriminality, preventisté z Policejního prezidia Policie ČR a zástupci Cechu mechanických zámkových systémů ČR.

V roce 2018 se začal realizovat nový celorepublikový preventivní projekt. Projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představuje souhrn preventivních opatření při ochraně rodinných domů, bytových domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Poukazuje a řeší kolize norem bezpečnosti a požárních norem nejen v bytových domech.
Projekt má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou ochranu majetku.

Projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních sousedních státech, a nově již překročily i hranice České republiky. Projekt je proto koncipován jako souhrnné opatření v činnosti Policie ČR a osvěty obyvatel České republiky o nových účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad majetkové trestné činnosti v případech odcizení např. legálně držených, zejména loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod.

Projektem chceme probudit u majitelů domů a bytů zodpovědnost k vlastnímu majetku a zájem o jeho zabezpečování, ale i zvýšit zájem o dění v bezprostředním okolí. Nedílnou součástí projektu je vzdělávání policistů specializujících se na majetkovou trestnou činnost v nejnovějších technologiích zabezpečení majetku a v mechanických a elektronických zámkových systémech.

Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody pro zabezpečení majetku, rozhlasové spoty určené do medií, ale i do rozhlasů obcí a měst a video spoty.  Dále tištěné i audio výstupy v periodikách církve a Českomoravské myslivecké jednoty a účast na pravidelných setkáních, včetně úzké spolupráce s představiteli spolupracujících subjektů. Nedílnou součásti projektu jsou také semináře pro specialisty, vzdělávání a instruování myslivecké stráže, účast preventistů na krajských a obecních jednání občanů se samosprávou, realizace kontrolních a bezpečnostních akcí apod.

Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje a nabízí občanům správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení každého bytu, domu či jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných prostředků. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb a podporuje využívání norem prevence kriminality řady ČSN EN 14383 při výstavbě budov.

S aktivitami v oblasti ochrany majetku a prevence vloupání souvisí i nová aktivita Evropské sítě prevence kriminality, do které se zapojila i Česká republika prostřednictvím Ministerstva vnitra a Policie ČR, za spolupráce se samosprávami a obecními či městskými policiemi, a to Evropský den proti vloupání do obydlí. Ten vloni připadl na 19. června 2019 a letos bude opět dne 17. června 2020. V rámci výše uvedených aktivit MV a P ČR nabízí nové webové stránky www.stopvloupani.cz a také mobilní aplikaci Zabezpečte se II. a též připravovanou III. etapu mobilní aplikace se zaměřením na elektronické zabezpečení majetku.

Evropský den proti vloupání do obydlí je součástí politického cyklu EU: „European multidisciplinary platform against criminal threats – EMPACT“. Europol v rámci EMPACT definuje devět prioritních oblastí, pro které vypracovává strategické plány, projekty a operace. Kampaň k vloupání je vytvářena pro prioritní oblast organizované majetkové kriminality.

Evropská unie respektive Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) se nechala inspirovat v Belgii, kde má „den proti vloupání“ dlouholetou tradici a celkem logicky bývá využíván k intenzivnímu preventivnímu působení na veřejnost. EUCPN, jejímž členem ČR je už od svého vstupu do EU, naplánovala Evropský den proti vloupání na 17. červen 2020.

Směrem k obcím a zejména jejím obyvatelům je směřován již třetím rokem běžící celorepublikový projekt MV a Policie ČR „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům III.“. Projekt přináší souhrn preventivních rad a opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou ochranu majetku. První rok se soustředil na zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů, v loňském roce byly přidány mechatronické zabezpečovací prostředky a trezory. V roce 2020 půjde již o III. etapu projektu a zároveň i rozšíření mobilní aplikace o elektronické prvky zabezpečení majetku (tato novinka bude představena na stavebním veletrhu For Arch 2020 v září tohoto roku).

I v současnosti se objevují stále nové trendy v problematice vloupání do obydlí, jak v Čechách, tak v okolních sousedních státech. Dlouhodobě vyvstává potřeba informovat veřejnost o nových účinných způsobech ochrany majetku, o mechanickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci, s cílem snížit nápad majetkové trestné činnosti. Pokračující projekt si dává za cíl vzbuzovat zodpovědnost u majitelů domů a bytů, aby si řádně své domácí prostředí zabezpečovali.

Ke správným možnostem ochrany majetku patří v případě obydlí i náš, již od roku 2013 podporovaný preventivní projekt „Forenzní identifikační značení“. Pomocí syntetické DNA lze označit jakýkoliv předmět v domácnosti. MV finančně podporuje zejména žádostí obcí a měst o označení jízdních kol či kompenzačních pomůcek. Počet těchto označených předmětů se již přibližuje počtu 25 000 v mezinárodním registru REFIZ. Počet registrujících obcí se blíží počtu 80. Služba je poskytována občanům, držitelům těchto předmětů, zdarma. V rámci vlastního zodpovědného chování si může kdokoliv zajistit tuto standardní službu od soukromých poskytovatelů sám.

Projekt Zabezpečte se III. má řešit již třetím rokem majetkovou trestnou činnost. Výhodou navazujícího projektu je komplexní uchopení a zpracování problematiky zabezpečení majetku, který spočívá ve vhodné kombinaci aktivit jak dovnitř Policie ČR tak směrem k široké veřejnosti. V předchozích ročnících projektu bylo řešeno mechanické a mechatronické zabezpečení. V roce 2020 by měla být problematika ucelena a doplněna o elektronické zabezpečovací prvky, tak aby občanům České republiky byl předložený ucelený návod, jak se kvalitně zabezpečit.

Přestože nápad v oblasti majetkové trestné činnosti je stabilizován, Česká republika se potýká stejně jako okolní sousední státy s organizovanou trestnou činnosti na vykrádání domů, bytů a rekreačních objektů. V posledním v tzv. “koronavirovém období“ trestná činnost nijak dramaticky nepoklesla. Jen se změnil poměr pachatelů cizinci vers. občané ČR z důvodů tohoto období. Podíl cizinců poklesl.

Podle posledních informací bude zřejmě ČR jako jediná země, která bude realizovat den vloupání v původním stanoveném termínu, tedy 17. června 2020. Ostatní země z EU, které se této aktivity zúčastní, ji budou realizovat někdy na podzim. Pro ČR to bude již druhá etapa projektu.