Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Prodej produktů probíhá


Vážení zákazníci, vzhledem ke stále se zhoršující pandemické situaci, bude prodej a zasílání produktů částečně omezen (zásilky se budou sumarizovat a odesílat hromadně a proto je nutno počítat i s delší dodací lhůtou). Věříme, že toto opatření přijmete s pochopením.

Objednávejte na: https://www.gremiumalarm.cz/sluzby/objednavka-tiskovin/

Nabídka produktů:

Informační samolepka – vnější

Informační samolepka „Tento prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem“ velikosti A6 s vnějším lepením. Odpovídá zveřejněným stanoviskům ÚOOÚ k informační povinnosti správce kamerového systému.
Cena pro členy AGA: 12,- Kč + 21% DPH
Cena pro ostatní: 17,- Kč + 21% DPH

Informační samolepka – vnitřní

Informační samolepka „Tento prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem“ velikosti A6 s vnitřním lepením. Odpovídá zveřejněným stanoviskům ÚOOÚ k informační povinnosti správce kamerového systému.
Cena pro členy AGA: 13,- Kč + 21% DPH
Cena pro ostatní: 18,- Kč + 21% DPH

Příručka zabezpečovací techniky

Stanislav Křeček a kol.: Příručka zabezpečovací techniky. Kniha pokrývá problematiku elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), systémů průmyslové televize (CCTV), elektrické požární signalizace (EPS) a v omezené míře se věnuje problematice kartových přístupových systémů (ACS) a mechanických zábranných systémů (MZS). – 3. aktualizované vydání

Cena pro členy AGA: 280,- Kč + 10% DPH
Cena pro ostatní: 370,- Kč + 10% DPH

Provozní kniha EPS

Na záznamové listy této knihy se zapisují údaje o poplachových hlášeních, aktivaci PBZ, pravidelných kontrolách, zkouškách činnosti, údržbě a opravách zařízení. Součástí provozní knihy jsou průhledné obaly pro zakládání kopií potřebných dokumentů.

Cena pro členy AGA: 238,- Kč + 21% DPH
Cena pro ostatní: 340,- Kč + 21% DPH

Provozní kniha VSS

Provozní kniha dohledových kamerových systémů VSS (dříve CCTV), upravena dle požadavků GDPR obsahuje tabulky událostí, zaznamenávající poruchy, opravy a pod., tabulky pro zaznamenání revizí a kontrol systémů. Součástí provozní knihy jsou průhledné desky, do kterých je možno uložit revizní zprávy a pod.)

Cena pro členy AGA: 120,- Kč + 21% DPH
Cena pro ostatní: 170,- Kč + 21% DPH

Provozní kniha poplachových,
zabezpečovacích a tísňových systémů

Provozní kniha „Poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému – PZTS“ (dříve Elektrického zabezpečovacího systému – EZS). Provozní kniha obsahuje tabulky událostí, zaznamenávající poruchy, opravy, poplachy apod., tabulky pro zaznamenání revizí a kontrol systémů. Revizní zprávy možno uložit do průhledných desek, které jsou součástí provozní knihy.

Cena pro členy AGA: 120,- Kč + 21% DPH
Cena pro ostatní: 170,- Kč + 21% DPH