Inspekční orgán

Inspekční orgán AGA, s.r.o.

V souladu s čl. VIII. svých Stanov, již v roce 2001 zřídila AGA pro svou odbornou, podnikatelskou a hospodářskou činnost společnost s ručením omezeným Inspekční orgán AGA.

Inspekční orgán byl zřízen na posuzování shody projektů a montáží bezpečnostní techniky s normami a normativními dokumenty, a na tuto činnost byl i akreditován. Nadále postupy jeho inspekcí vycházení ze zásad ČSN EN ISO/IEC 17020 – Posuzování shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci. Aktivity jsme dále rozšířili i o technické poradenství pro zájemce o kvalitní zabezpečení a pomoc při výběrových řízení.

Provádění inspekce

Pro dodavatele poplachových systémů má inspekce význam zejména v tom, že mají nezávislým a nestranným orgánem potvrzenu správnost všech etap technologického procesu výstavby (bezpečnostní posouzení – projekt – montáž – servis) a že tyto etapy probíhají v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami.
Účast zástupce inspekčního orgánu při přejímce bezpečnostních technologií dává investorovi jistotu, že dostal to co si koupil, a že to funguje.

Konzultační a odborná činnost pro veřejnost a státní sektor:

Inspekční orgán AGA, s.r.o.
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
kancelář: Florentinum (recepce A) Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
mobilní telefon: 602 403 939
info@gremiumalarm.cz | www.gremiumalarm.cz

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ