Inspekční orgán

Inspekční orgán AGA, s.r.o.

V souladu s čl. VIII. svých Stanov, již v roce 2001 zřídila AGA pro svou odbornou, podnikatelskou a hospodářskou činnost společnost s ručením omezeným Inspekční orgán AGA.

Inspekční orgán byl zřízen na posuzování shody projektů a montáží bezpečnostní techniky s normami a normativními dokumenty, a na tuto činnost byl i akreditován. Nadále postupy jeho inspekcí vycházení ze zásad ČSN EN ISO/IEC 17020 – Posuzování shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci. Aktivity jsme dále rozšířili i o technické poradenství pro zájemce o kvalitní zabezpečení a pomoc při výběrových řízení.

Provádění inspekce

Pro dodavatele poplachových systémů má inspekce význam zejména v tom, že mají nezávislým a nestranným orgánem potvrzenu správnost všech etap technologického procesu výstavby (bezpečnostní posouzení – projekt – montáž – servis) a že tyto etapy probíhají v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami.
Účast zástupce inspekčního orgánu při přejímce bezpečnostních technologií dává investorovi jistotu, že dostal to co si koupil, a že to funguje.

Konzultační a odborná činnost pro veřejnost a státní sektor:

Inspekční orgán AGA, s.r.o.
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
kancelář: Florentinum (recepce A) Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
mobilní telefon: 602 403 939
info@gremiumalarm.cz | www.gremiumalarm.cz

logo-bl
strazny-detektiv
banner_200x80

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

Oslava 25. výročí vzniku AGA

GENERÁLNÍ PARTNER

Oslava 25. výročí vzniku AGA

HLAVNÍ PARTNER

Oslava 25. výročí vzniku AGA

PARTNER

Oslava 25. výročí vzniku AGA

MEDIÁLNÍ PARTNER

Hlavní partner činnosti

v EURALARM