Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Centrum technické normalizace


Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby rozšířilo svoji působnost  o agendu dalších technických výborů a zajišťuje normotvorbu v celém rozsahu bezpečnostních služeb:

CEN/TC 263Bezpečná úschova peněz, cenných předmětů a nosičů dat
CEN/TC 33/WG 4Stavební kování
CEN/TC 439Soukromé bezpečnostní služby
CEN/TC 72Elektrická požární signalizace
CLC/TC 79Poplachové systémy
IEC/TC 79Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy
CEN/CLC/TC 4Projektová komise – Služby pro požární bezpečnost a bezpečnostní systémy
CEN/TC 391Ochrana společnosti a obyvatel
ISO/TC 292Bezpečnost
CEN/TC 388Ochrana perimetru (vymezeného území)
CEN/SS A11Bezpečnostní služby
CLC/BTTF 157-1Veřejně adresované a obecné nouzové poplachové systémy
CLC/BTTF 157-1Veřejně adresované a obecné nouzové poplachové systémy
ISO/TC 332Bezpečnostní zařízení pro finanční instituce a obchodní organizace

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. zajišťuje účast delegátů ČR na zasedání uvedených výborů. Do pracovních skupin jsme navrhli tři zástupce, kteří se přímo podílejí na tvorbě evropských standardů.

Řadu norem zpracováváme v etapě mezinárodní spolupráce (před hlasováním členských států o jejich přijetí), to nám umožňuje zapojit do tvorby norem všechny odborníky, kteří mají zájem o ovlivnění obsahu evropských norem.  Ostatním pracovníkům členských firem, alespoň zprostředkujeme informace o stavu technického pokroku v jejich oboru, aby mohli reagovat s předstihem  na nové požadavky trhu.