NORMOTVORBA V PLNÉM ROZSAHU

Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby

Rozšířili jsme svoji působnost o agendu dalších technických výborů a zajišťujeme normotvorbu v celém rozsahu bezpečnostních služeb viz níže.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. zajišťuje účast delegátů ČR na zasedání uvedených výborů. Do pracovních skupin jsme navrhli tři zástupce, kteří se přímo podílejí na tvorbě evropských standardů.

Řadu norem zpracováváme v etapě mezinárodní spolupráce (před hlasováním členských států o jejich přijetí), to nám umožňuje zapojit do tvorby norem všechny odborníky, kteří mají zájem o ovlivnění obsahu evropských norem.  Ostatním pracovníkům členských firem, alespoň zprostředkujeme informace o stavu technického pokroku v jejich oboru, aby mohli reagovat s předstihem na nové požadavky trhu.

 • CEN/TC 263

 • CEN/TC 33/WG 4

 • CEN/TC 439

 • CEN/TC 72

 • CLC/TC 79

 • IEC/TC 79

 • CEN/CLC/TC 4

 • CEN/TC 391

 • ISO/TC 292

 • CEN/TC 388

 • CEN/SS A11

 • CLC/BTTF 157-1

 • ISO/TC 332

 • Bezpečná úschova peněz, cenných předmětů a nosičů dat

 • Stavební kování

 • Soukromé bezpečnostní služby

 • Elektrická požární signalizace

 • Poplachové systémy

 • Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy

 • Projektová komise – Služby pro požární bezpečnost a bezpečnostní systémy

 • Ochrana společnosti a obyvatel

 • Bezpečnost

 • Ochrana perimetru (vymezeného území)

 • Bezpečnostní služby

 • Veřejně adresované a obecné nouzové poplachové systémy

 • Bezpečnostní zařízení pro finanční instituce a obchodní organizace