Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Projekt AGA


Projekt
„Asociace technických bezpečnostních služeb
Grémium Alarm z.s.“

  • Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010944
  • Doba realizace projektu:
     1.6. 2019 – 31.5.2022
  • Celková výše projektu:  9 489 280,00 Kč

Příjemcem  je Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.
Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků.

  • Členové čerpají dle pravidel de minimis:

    (200 000 EUR, ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích)
    Datum přidělení určuje sdružení dle míry vyčerpání de minimis člena – lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-22)

Cílem projektu je  zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.