30
100
VÍME, ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT

Poslání

Účelem činnosti Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. je vytváření podmínek směřujících k soustavnému zlepšování ochrany osob, majetku a zdraví a zvyšování informovanosti společnosti o této problematice. Dosahováním vysoké technické kvality systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku, zdraví a informací a propagací a podporou jejich využívání trvale zvyšovat konkurenceschopnost českých výrobků a dodavatelů zabezpečovacích systémů na trhu v České republice i Evropské unii.

Chceme zlepšovat profesní znalosti podnikatelských subjektů v rámci bezpečnostního oboru, předávat zkušenosti a vytvořit jednotnou síť, která bude zárukou kvality.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjející podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR a členem evropské asociace EURALARM.

PODPORUJEME, VYTVÁŘÍME, SPOLUPRACUJEME

Nejdůležitější body činnosti naší organizace

 1. podporuje a poskytuje ochranu společných zájmů svých členů,
 2. koordinuje činnosti v oblastech, které jsou předmětem její činnosti,
 3. propaguje a podporuje myšlenky směřující k využívání systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku, zdraví a informací včetně vytváření podmínek k tomu nezbytných,
 4. zastupuje členy v jednáních se státními orgány, orgány státní správy, Policií ČR, bankovními ústavy, pojišťovnami, odbornými institucemi a také v médiích,
 5. zastupuje obor bezpečnostních služeb v mezinárodních organizacích,
 6. navazuje a udržuje spolupráci s obdobnými odbornými subjekty v ČR i zahraničí,
 7. spolupůsobí při tvorbě norem, předpisů a doporučení souvisejících s ochranou osob, majetku a informací,
 8. navazuje a rozvíjí spolupráci s jinými subjekty a orgány působícími v oblasti ochrany osob, majetku, zdraví a informací, zejména pak v oblasti prevence kriminality, předcházení a minimalizaci škod a informovanosti o této oblasti,
 9. sleduje vývojové a odborné informace a novinky v oboru a zprostředkovává je svým členům,
 10. přispívá k odbornému růstu svých členů a napomáhá rozvoji jejich vzájemných vztahů,
 11. zajišťuje propagaci kvality v oboru,
 12. organizuje a pořádá odborná školení, semináře a konference, zajišťuje nakladatelskou, vydavatelskou a propagační činnost,
 13. školící a vzdělávací činnost včetně akcí, jejichž předmětem jsou odborné prezentace, výstavy týkající se oboru, rekvalifikační kursy,
 14. napomáhá řešení odborných sporů mezi členy.

Proč my?

Máme jasně sepsanou vizi, vidíme cíl za kterým si jdeme. Chceme a děláme pro bezpečnostní obor udělat maximum tak, aby vznikla jednotná síť důvěryhodných profesionálů.

Přidejte se k nám!

Záleží vám na oboru bezpečnosti a chcete se posouvat stále dál? U nás můžete získat osvědčení kvality, které zaručuje profesionalitu a důvěryhodnost vaší společnosti, což je jasný signál pro potenciální zákazníky.