PROFESIONÁLOVÉ PROFESIONÁLŮM

Odborní garanti AGA

Asociace Grémium Alarm má jako jeden z hlavních úkolů odbornou činnost směřující k prosazování kvalitní techniky a služeb. V souladu se stanovami jmenuje prezident asociace k této činnosti odborné garanty, vždy za jednotlivé technologické obory technických bezpečnostních služeb. Odborní garanti se podílí na tvorbě a výkladu technických norem a vyhlášek, zpracovávají odborná stanoviska pro státní orgány, partnery AGA i odbornou a laickou veřejnost. Jsou poradci prezidia, sekretariátu a Centra technické normalizace AGA. Odborným garantem se stávají odborníci našeho oboru, kteří projeví o tuto činnost zájem. Rekrutují se z významných firem našeho oboru.

Jméno Firma Oblast Zkratka Poznámka
Ing. Martin Slach SIEMENS s.r.o. Systémy kontroly vstupů SKV ACS
Ing. Ondřej Maňas SCANLOCK CZ, spol. s r.o. Videoanalytické systémy VaS
Michal Špelina SECURITAS ČR s.r.o. Dohledová poplachová a přijímací centra DPPC
Ing. Jiří Želízko Kamerové sledovací systémy CCTV VSS
Ing. Petr Koktan TESTALARM Praha spol. s r.o. Mechanické zábranné systémy MZS
Ing. Miroslav Budín SECURITY Technologies a. s. Elektrická požární signalizace EPS
Ing. Tomáš Krejčí ELZY spol. s r.o. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS
Lukáš Chalupa VDT Technology a. s. Přenos dat PD
Štěpán Lasák Metalsafe s.r.o. Trezorová technika TT
Ing. Pavel Jirásek Trade FIDES, a. s. Koordinátor OG
Ing. Vladimír Šimek CTN AGA
Centrum technické normalizace AGA