PROFESIONÁLOVÉ PROFESIONÁLŮM

Odborní garanti AGA

Asociace Grémium Alarm má jako jeden z hlavních úkolů odbornou činnost směřující k prosazování kvalitní techniky a služeb. V souladu se stanovami jmenuje prezident asociace k této činnosti odborné garanty, vždy za jednotlivé technologické obory technických bezpečnostních služeb. Odborní garanti se podílí na tvorbě a výkladu technických norem a vyhlášek, zpracovávají odborná stanoviska pro státní orgány, partnery AGA i odbornou a laickou veřejnost. Jsou poradci prezidia, sekretariátu a Centra technické normalizace AGA. Odborným garantem se stávají odborníci našeho oboru, kteří projeví o tuto činnost zájem. Rekrutují se z významných firem našeho oboru.

Jméno Firma Oblast Zkratka Poznámka
Ing. Martin   Slach SIEMENS   s.r.o. Systémy   kontroly vstupů SKV ACS
Ing. Petr   Jiroušek Colsys   s.r.o. Perimetrické   systémy PS
Michal Špelina SECURITAS ČR s.r.o. Dohledová   poplachová a přijímací centra DPPC
Ing. Jiří   Želízko KOUKAAM   Distribution a.s. Kamerové   sledovací systémy CCTV VSS
Ing. Petr   Koktan TESTALARM   Praha spol. s r.o. Mechanické   zábranné systémy MZS
Ing. Miroslav   Budín SECURITY   Technologies a. s. Elektrická   požární signalizace EPS
Ing. Tomáš   Krejčí ELZY   spol. s r.o. Poplachové,   zabezpečovací a tísňové systémy PZTS
Lukáš Chalupa VDT   Technology a. s. Přenos   dat PD
Ing. Vladimír Šimek CTN AGA
Centrum technické normalizace AGA