Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Inspekční orgán


Inspekční orgán AGA, s.r.o.

V souladu s čl. VIII. svých Stanov, již v roce 2001 zřídila AGA pro svou odbornou, podnikatelskou a hospodářskou činnost společnost s ručením omezeným Inspekční orgán AGA.

Inspekční orgán byl zřízen na posuzování shody projektů a montáží bezpečnostní techniky s normami a normativními dokumenty, a na tuto činnost byl i akreditován. Nadále postupy jeho inspekcí vycházení ze zásad ČSN EN ISO/IEC 17020 – Posuzování shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci. Aktivity jsme dále rozšířili i o technické poradenství pro zájemce o kvalitní zabezpečení a pomoc při výběrových řízení.

Provádění inspekce

  • Inspekce provádějí pracovníci s dlouholetou praxí v projektování, při instalacích nebo revizích poplachových systémů.
  • V rámci inspekční kontroly je zjištěn stav poplachových systémů ve vztahu k příslušným technickým normám, jsou identifikovány chyby v provedení.
  • Na základě inspekce získá investor  jistotu, že systém je vhodný pro daný objekt a instalace byla provedena kvalitně dle projektu a že při správném provozování systému je jeho majetek náležitě chráněn.

Pro dodavatele poplachových systémů má inspekce význam zejména v tom, že mají nezávislým a nestranným orgánem potvrzenu správnost všech etap technologického procesu výstavby (bezpečnostní posouzení – projekt – montáž – servis) a že tyto etapy probíhají v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami.
Účast zástupce inspekčního orgánu při přejímce bezpečnostních technologií dává investorovi jistotu, že dostal to co si koupil, a že to funguje.

Konzultační a odborná činnost pro veřejnost a státní sektor:

  • kontrolou montáže PZTS, EPS, CCTV, ACS a PCO,
  • přípravou zadávací dokumentace k výběrovému řízení podle platného zákona o veřejných zakázkách,
  • přípravou projektů bezpečnostních technologií (PZTS, EPS, CCTV, ACS),
  • přípravou projektů ostatních slaboproudých technologií pro vybavení budov (STA, MaR, BMS a vizualizace),
  • přípravou projektů telekomunikačních systémů a přenosů,
  • přípravou projektů vnitřních sítí a integrovaných bezpečnostních systémů,
  • přípravou silnoproudých rozvodů (osvětlení, zásuvky, nouzové osvětlení, atd.), technickým dozorem na stavbách při přebírání technologií (Z tohoto dozoru můžeme pořídit detailní fotodokumentaci, která může být předána investorovi).

Inspekční orgán AGA, s.r.o.
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
kancelář: Florentinum (recepce A) Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
mobilní telefon: 602 403 939
info@gremiumalarm.cz | www.gremiumalarm.cz