PORADENSTVÍ PRO SOUKROMÉ I STÁTNÍ SUBJEKTY

Inspekční orgán AGA, s.r.o.

Dceřiná společnost AGA vznikla v roce 2001 a jejím prostřednictvím může AGA externím klientům nabídnout v oboru bezpečnostních systémů a technologií (PZTS, EPS, CCTV, ACS):

 • přípravu funkčního zadání pro vypsání soutěží a výběrových řízení v oblasti bezpečnostních technologií, od malých provozoven po rozlehlé objekty

 • zpracování technické části zadávací dokumentace pro výběrová řízení na rozsáhlejší bezpečnostní systémy

 • nezávislé poradenství při výběrových řízeních na technické bezpečnostní systémy

 • audit bezpečnostních systémů ve vztahu k požadavkům technických norem

 • účast našich specialistů jako přizvaných odborných pracovníků na zasedání hodnoticích komisí výběrových řízeních ve smyslu (§ 42 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek)

 • posouzení zabezpečení rodinných domů a bytů

 • posouzení současného nastavení bezpečnostního systému a nová doporučení

 • obhajobu zájmů klienta při přejímce technologických celků

AGA poskytuje služby bezpečnostního poradenství státním i soukromým subjektům.

 • institucím státní správy – zadavatelům soutěží

 • subjektům, jejich zřizovatelem jsou kraje, města a obce

 • obchodním partnerům našich členů

 • stavebním investorům, developerům

 • laické veřejnosti

Poradenské služby jsou na vysoce profesionální úrovni a poskytují je přední odborníci z oboru – specialisté našich členských organizací. Disponujeme tak jedinečným týmem profesionálů, kteří se dané problematice trvale věnují.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Inspekční orgán AGA, s.r.o.

sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
kancelář: Florentinum (recepce A) Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
mobilní telefon: 602 403 939
info@gremiumalarm.cz | www.gremiumalarm.cz