Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Inspekční orgán


Inspekční orgán AGA, s.r.o.

Dceřiná společnost AGA vznikla v roce 2001 a jejím prostřednictvím může AGA externím klientům nabídnout v oboru bezpečnostních systémů a technologií (PZTS, EPS, CCTV, ACS):

 • přípravu funkčního zadání pro vypsání soutěží a výběrových řízení v oblasti bezpečnostních technologií, od malých provozoven po rozlehlé objekty
 • zpracování technické části zadávací dokumentace pro výběrová řízení na rozsáhlejší bezpečnostní systémy
 • nezávislé poradenství při výběrových řízeních na technické bezpečnostní systémy
 • účast našich specialistů jako přizvaných odborných pracovníků na zasedání hodnoticích komisí výběrových řízeních ve smyslu (§ 42 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek)
 • audit bezpečnostních systémů ve vztahu k požadavkům technických norem
 • posouzení zabezpečení rodinných domů a bytů
 • posouzení současného nastavení bezpečnostního systému a nová doporučení
 • obhajobu zájmů klienta při přejímce technologických celků

.
AGA poskytuje služby bezpečnostního poradenství státním i soukromým subjektům:

 • institucím státní správy – zadavatelům soutěží
 • subjektům, jejich zřizovatelem jsou kraje, města a obce
 • obchodním partnerům našich členů
 • stavebním investorům, developerům
 • laické veřejnosti

.
Poradenské služby jsou na vysoce profesionální úrovni a poskytují je přední odborníci z oboru – specialisté našich členských organizací. Disponujeme tak jedinečným týmem profesionálů, kteří se dané problematice trvale věnují.

Inspekční orgán AGA, s.r.o.
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
kancelář: Florentinum (recepce A) Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
mobilní telefon: 602 403 939
info@gremiumalarm.cz | www.gremiumalarm.cz