CO VLASTNĚ TO OSVĚDČENÍ JE

Osvědčení kvality

Jedním z hlavních úkolů naší Asociace Grémium Alarm je prosazování kvalitní techniky a služeb. S tímto cílem, ale i jako reakci na stížnosti od zákazníků na kvalitu práce při poskytování technických bezpečnostních služeb, jsme zavedli systém pro posuzování kvality podnikání v našem oboru.

 

Pro své členy AGA zavedla:

  • Osvědčování kvality podle metodiky schválené Hospodářskou komorouČR

Členské firmy s ověřenou právní a odbornou způsobilostí a schopností zpracovat zakázku od kvalitní nabídky, přes projekt a montáž, po uvedení do provozu a zajištění kvalitního servisu dostávají „Osvědčení o kvalitě“ a jsou zařazeny na seznam, který je publikován a uveřejněn mimo jiné na www.gremiumalarm.cz. Ověřování kvality firmy se provádí v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR“.

 

  • Registraci firem podle evropské technické normy ČSN EN 16 763

V naší republice není doposud naplňována technická norma ČSN EN 16 763: Služby pro požárně bezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy, která je v platnosti již několik let (vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES a našeho zákona č. 222/2009 Sb.).  Norma v odstavci 3.2 stanovuje, že poskytovatel služby musí mít registraci podle příslušných národních požadavků a stanovuje minimální požadavky na poskytovatele uvedených služeb a na odbornou způsobilost, znalosti a dovednosti v tomto oboru.

FIRMY NA KTERÉ SE ZÁKAZNÍK MŮŽE SPOLEHNOUT

Firmy s osvědčením kvality

Firmy s registrací podle ČSN EN 16 763

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS)

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
Kamerových dohledových systémů (CCTV-Closed Circuit Television)

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
Systému kontroly vstupu (ACS – Acces Control Systems)

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
mechanických zábranných systémů