Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Firmy s osvědčením kvality


Asociace Grémium Alarm zpracovává pro investory, zadavatele veřejných zakázek a ostatní zájemce o kvalitní zabezpečení, seznam profesionálních dodavatelů bezpečnostních technologií. Na seznam jsou zařazovány členské firmy AGA, s prokazatelně kvalitní dodávkou montáže Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), Kamerového dohledového systému (CCTV),Systému kontroly vstupu (ACS), odpovídající standardům dobré praxe. AGA doporučuje dodavatele především s velkým rozsahem komplexní činnosti od podrobné nabídky, přes kvalitní provedení, montáž až po rozsáhlý a flexibilní servis.

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS)

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
Kamerových dohledových systémů (CCTV-Closed Circuit Television)

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
Systému kontroly vstupu (ACS – Acces Control Systems)

Chcete se také stát notifikovou firmou AGA? Postup a pravidla notifikace jsou na zabezpečených webových stránkách pro členy pod odkazem: Prokázání kvality členských firem.