Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Firmy s osvědčením kvality


Obor zabezpečení doznává v poslední době velmi dynamického rozvoje a na trh se dostávají ve stále se zkracujících cyklech nové a nové technologie. Konkurence firem na trhu je veliká, firmy ve snaze udržet se v byznysu redukují náklady, čehož důsledkem je často nedostatečné zvládnutí nových technologií, nedostatečná struktura odborného personálu a nedostatečné technologické vybavení některých firem. Řada zákazníků si stěžuje na nekvalitně provedené zakázky, které bývají produktem špatně zadaných výběrových řízení zejména u státních zakázek.

Uvedené skutečnosti jsou důvodem, proč je AGA i Hospodářská komora ČR oslovována různými institucemi, investory i občany s požadavkem na doporučení spolehlivé členské firmy na dodávku poplachových systémů, kamerových systémů, ale i dalších bezpečnostních technologií.

Po prvotních zkušenostech získaných při „Notifikacích“ členských firem AGA požádala Hospodářskou komoru ČR o spolupráci v této věci a Hospodářská komora ČR, jako jediné zákonem stanovené sdružení podnikatelů, na to reagovala vytvořením metodiky pro posuzování kvality podnikání.

Na základě této metodiky AGA modifikovala svá dřívější pravidla a v současné době máme k dispozici „Pravidla pro osvědčování kvality členských firem AGA“, která přehledně a jasně stanovují postup a požadavky pro získávání osvědčení kvality a také všechny dokumenty, kterými je třeba se prokázat.

V rámci těchto pravidel lze aktuálně získat osvědčení kvality pro oblast poplachových systémů, kamerových systémů, systémů kontroly vstupu a mechanických zábranných systémů.

Pokud členská firma splní předepsané požadavky, získá „Osvědčení o kvalitě“, kde bude uvedeno nejen logo Asociace Grémium Alarm, ale také logo Hospodářské komory ČR s připojeným textem: „Osvědčení kvality bylo provedeno v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR“.

Platnost takového osvědčení je 2 roky a jeho držitelé budou uvedeni v seznamu firem pro spolehlivou dodávku bezpečnostních technologií, který je veřejně přístupný na www.gremiumalarm.cz a který bude sekretariát AGA poskytovat žadatelům o doporučení spolehlivé firmy.

OSVĚDČENÍ KVALITY FIREM

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) 

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
Kamerových dohledových systémů (CCTV-Closed Circuit Television)

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
Systému kontroly vstupu (ACS – Acces Control Systems)

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
mechanických zábranných systémů

Chcete se také stát firmou AGA s osvědčením kvality? Postup a pravidla Osvědčování kvality firem jsou na zabezpečených webových stránkách pro členy pod odkazem: Prokázání kvality členských firem.

NOTIFIKACE FIREM

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) 

Firmy s osvědčením o prokázané způsobilosti provádět montáže
Kamerových dohledových systémů (CCTV-Closed Circuit Television)

Chcete se také stát firmou AGA s osvědčením kvality? Postup a pravidla Osvědčování kvality firem jsou na zabezpečených webových stránkách pro členy pod odkazem: Prokázání kvality členských firem.