Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Objednávka tiskovin


Vážení zákazníci, vzhledem ke stále trvající pandemické situaci, bude prodej a zasílání produktů částečně omezen (zásilky se budou sumarizovat a odesílat hromadně a proto je nutno počítat i s delší dodací lhůtou). Věříme, že toto opatření přijmete s pochopením. 

Objednávky vyřizuje sekretariát Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Kancelář: Florentinum (recepce A),
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Telefon: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz

Nabídka produktů

Informační samolepka – vnější

Informační samolepka „Tento prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem“ velikosti A6 s vnějším lepením. Odpovídá zveřejněným stanoviskům ÚOOÚ k informační povinnosti správce kamerového systému.
Cena pro členy AGA: 12,- Kč + 21% DPH
Cena pro ostatní: 17,- Kč + 21% DPH

Informační samolepka – vnitřní

Informační samolepka „Tento prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem“ velikosti A6 s vnitřním lepením. Odpovídá zveřejněným stanoviskům ÚOOÚ k informační povinnosti správce kamerového systému.
Cena pro členy AGA: 13,- Kč + 21% DPH
Cena pro ostatní: 18,- Kč + 21% DPH

Provozní kniha EPS

Na záznamové listy této knihy se zapisují údaje o poplachových hlášeních, aktivaci PBZ, pravidelných kontrolách, zkouškách činnosti, údržbě a opravách zařízení. Součástí provozní knihy jsou průhledné obaly pro zakládání kopií potřebných dokumentů.

Cena pro členy AGA: 238,- Kč + 21% DPH
Cena pro ostatní: 340,- Kč + 21% DPH

Provozní kniha VSS

Provozní kniha dohledových kamerových systémů VSS (dříve CCTV), upravena dle požadavků GDPR obsahuje tabulky událostí, zaznamenávající poruchy, opravy a pod., tabulky pro zaznamenání revizí a kontrol systémů. Součástí provozní knihy jsou průhledné desky, do kterých je možno uložit revizní zprávy a pod.)

Cena pro členy AGA: 120,- Kč + 21% DPH
Cena pro ostatní: 170,- Kč + 21% DPH

Provozní kniha PZTS

Provozní kniha „Poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému – PZTS“ (dříve Elektrického zabezpečovacího systému – EZS). Provozní kniha obsahuje tabulky událostí, zaznamenávající poruchy, opravy, poplachy apod., tabulky pro zaznamenání revizí a kontrol systémů. Revizní zprávy možno uložit do průhledných desek, které jsou součástí provozní knihy.

Cena pro členy AGA: 120,- Kč + 21% DPH
Cena pro ostatní: 170,- Kč + 21% DPH

Objednávka


    K poštovním zásilkám (do 20 ks PK v jedné zásilce) se připočítává poštovné a balné v jednotné ceně:

    • pro Českou republiku 119,- Kč (144,- vč. DPH)
    • pro Slovensko 410,- Kč (496- vč. DPH)