ZÍSKEJTE NÁSKOK PŘED OSTATNÍMI

Konkurenční výhoda

NAUČTE SE NĚCO NOVÉHO

Nové znalosti

PŘESVĚDČTE O NÍ SVÉ ZÁKAZNÍKY

Profesionalita

PROPAGACE NA NAŠEM WEBU

Volná propagace

KONKURENČNÍ VÝHODA V OBORU BEZPEČNOSTI

Osvědčování kvality členských firem

Rozšířili jsme svoji působnost o agendu dalších technických výborů a zajišťujeme normotvorbu v celém rozsahu bezpečnostních služeb viz níže.

Jedním z hlavních úkolů naší Asociace Grémium Alarm je prosazování kvalitní techniky a služeb. S tímto cílem, ale i jako reakci na stížnosti od zákazníků na kvalitu práce při poskytování technických bezpečnostních služeb, jsme zavedli systém pro posuzování kvality podnikání v našem oboru. V souladu s Metodikou Hospodářské komory ČR jsme vytvořili „Pravidla pro osvědčování kvality členských firem AGA“, která přehledně a jasně stanovují postup a požadavky pro získávání osvědčení kvality a také všechny dokumenty, kterými je třeba se prokázat.

V rámci těchto pravidel lze aktuálně získat osvědčení kvality pro oblast poplachových systémů, kamerových systémů, systémů kontroly vstupu a mechanických zábranných systémů. Pokud členská firma splní předepsané požadavky, získá „Osvědčení o kvalitě“, kde bude uvedeno nejen logo Asociace Grémium Alarm, ale také logo Hospodářské komory ČR s připojeným textem: „Osvědčení kvality bylo provedeno v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR“.

Platnost takového osvědčení je 2 roky a jeho držitelé budou uvedeni v seznamu firem pro spolehlivou dodávku bezpečnostních technologií, který je veřejně přístupný na www.gremiumalarm.cz, a který bude sekretariát AGA poskytovat žadatelům o doporučení spolehlivé firmy.

Chcete se také stát firmou AGA s osvědčením kvality? Postup a pravidla Osvědčování kvality firem jsou na zabezpečených webových stránkách pro členy pod odkazem: Prokázání kvality členských firem.

Objevte výhody členství AGA. Je to jednodušší než si myslíte.

Přihlaste se k členství ještě dnes a staňte se renomovanou firmou v oboru bezpečnosti.