Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Fond pomoci


Fond pomoci, vzdělání, jakosti a prevence AGA

číslo bankovního spojení: 51-2906210257/0100

Činnost fondu byla slavnostně zahájena 20. září 2001 a AGA se aktivně zapojila do ochrany životů a zdraví osob, majetku, informací a do propagace oboru zabezpečovacích systémů.

Účel fondu AGA

AGA chce aktivně pomáhat a přispívat především

 • obětem majetkové a násilné trestné činnosti
 • obětem přírodních katastrof
 • k prevenci trestné činnosti
 • k podpoře jakosti a kvality v oboru technických zabezpečovacích systémů
 • k podpoře významných akcí v oboru
 • k propagaci AGA a jejích členských firem

Kdo přispěl do fondu AGA

 • JUDr. Václav Růžička (ALKOM IPC, s.r.o.)
 • Ing. Josef Sikyta (ALARMCOM, s.r.o.)
 • Miroslav Nejezchleba (NSN CS, s.r.o.)
 • AMBO, sdružení
 • Ing. Tomáš Hadžega (ALKOM SECURITY, a.s.)
 • Mgr. Jiří Douša (TECHNICOM, s.r.o.)
 • Petr Tojnar (ALARM CZ, s.r.o.)
 • Radka Vaňasová
 • Zdeněk Kaděra
 • Ing. Josef Moš (JOPE, s.r.o.)
 • Ing. Libor Hledík (TRADE FIDES, a.s.)
 • Vratislav Mráček (EL-SIGNÁL s.r.o.)
 • Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.
 • Ing. Petr Koktan
 • Ing. Václav Nepraš

Z fondu AGA již byly poskytnuty prostředky

 • Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
 • obcím postiženým povodněmi v roce 2002 – Kly a Nové Kopisty
 • Člověk v tísni, o.p.s. – pomoc obětem teroristického útoku v Beslanu v Severní Osetii
 • Unicef – pomoc obětem přírodní katastrofy Jihovýchodní Asii
 • Sbírce hl. m. Prahy – pomoc zničeným Tatrám
 • Ivě Velíškové – manželce zastřeleného kameramana TV Nova p. Michala Velíška
 • Ireně Kubínové – manželce zavražděného podnikatele Jiřího Kubína (Lenia, s.r.o.)
 • Ing. Petru Barákovi (studentovi UTB FAI Zlín) za nejlepší zpracování diplomové práce na téma „Metody detekce pohybu v ochraně objektu“
 • Ing. Pavle Polkové (studentce UTB FAI Zlín) za nejlepší zpracování diplomové práce na téma „Ramanova spektroskopie v bezpečnostních aplikacích“
 • Bc. Romanu Šubrtovi (studentovi UTB FAI Zlín) za nejlepší za zpracování bakalářské práce na téma „Hodnocení hlavních vlastností obranných sprejů“
 • Klubu Domino, Dětské tiskové agentuře
 • Bc. Lucii Ďuričové (studentce UTB FAI Zlín) za nejlepší zpracování bakalářské práce na téma Vliv korekčních faktorů na měření teplotních polí biologického materiálu
 • Ing. Romanu Pollákovi (studentovi UTB FAI Zlín) za nejlepší za zpracování diplomové práce na téma Skenovací mikroskopie a její uplatnění v mechanoskopické analýze stop úderníku střelných zbraní
 • Norbertovi Lichému a Matyáši Lichému, synům zavražděné pracovnice České pošty v Skřipově