DŮLEŽITÉ ČLÁNKY ORGANIZACE

Orgány Asociace Grémium Alarm

PREZIDIUM

Prezidium naší organizace v čele s prezidentem Ing. Václavem Neprašem.

KONTROLNÍ KOMISE

Kontrolní orgán AGA, který má pod svým vedením Ing. P. Koktan.

SEKRETARIÁT

Neméně důležitá součást naší asociace, pravá ruka v zastoupení paní Bc. Zuzany Vachlové.

“Nechceme jen sdružit všechny v našem oboru, ale chceme se společně dále rozvíjet a posouvat.”

Ing. Václav NeprašPrezident Asociace Gremium Alarm
110

Přidejte se k nám!

ČLENOVÉ ASOCIACE GREMIUM ALARM

Prezidium

ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE ASOCIACE GREMIUM ALARM

Kontrolní komise

ČLENOVÉ SEKRETARIÁTU ASOCIACE GREMIUM ALARM

Sekretariát