Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Orgány asociaceKontakty

Prezidium

Ing. Václav Nepraš

Prezident

sekretariát, ekonomika, HK ČR, Bezpečnostní sekce, Sektorová rada, vnější reprezentace

Členem AGA od roku 1996. Členem prezidia od roku 2001, v letech 2003 – 2007, 2011-2016 prezidentem AGA a dne 21. 4. 2016 opět zvolen prezidentem AGA.
Člen představenstva Hospodářské komory ČR. Od roku 2010 předsedou Sektorové rady (expertního týmu) pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a od roku 2014 Předseda Bezpečnostní sekce HK ČR.

Ing. Milan Ceeh

Viceprezident

PR asociace, veletrhy, konference, EURALARM

Členem prezidia od roku 2008. V oboru požárních a zabezpečovacích systémů bezpečnosti pracuje od roku 1995.

Veronika Fáberová

Člen prezidia

nový člen prezidia

Do Prezidia Asociace Grémium Alarm byla zvolena na XIV. Valné hromadě AGA dne 25. 4. 2019

Ing. Jiří Jirkovský, M B A

Člen prezidia

nový člen prezidia

Do Prezidia Asociace Grémium Alarm byl zvolen na XIV. Valné hromadě AGA dne 25. 4. 2019

Ing. Petr Koktan

Člen prezidia

technické normy

Členem AGA od roku 2002 a členem prezidia se stal v roce 2005.

Ing. Ladislav Kratochvíl

Člen prezidia

spolupráce s odbormými školami, VŠ, střední

Do Prezidia AGA byl zvolen na XII. Valné hromadě Asociace Grémium Alarm dne 21. 4. 2016.

Ing. Pavel Nerheš

Člen prezidia

spolupráce s odbormými školami, VŠ, střední

Do Prezidia AGA byl kooptován na zasedání Prezidia AGA dne 14. 12. 2016

Radek Pazour

Člen prezidia

Nový člen prezidia

Do Prezidia Asociace Grémium Alarm byl zvolen na XIV. Valné hromadě AGA dne 25. 4. 2019

Ing. Jiří Šimáček

Člen prezidia

odborná činnost AGA, notifikace

Členem AGA od roku 2006 a členem prezidia je od roku 2010, kdy v souladu s volebními výsledky Valné hromady 2009 nahradil viceprezidenta Michala Zrzavého, který ukončil své členství v prezidiu.

Kontrolní komise

Ing. Jiří Máša

Předseda kontrolní komise

Do Kontrolní komise AGA byl opětovně zvolen na další funkční období na XII. Valné hromadě AGA dne 21. 4. 22016. Do funkce předsedy kontrolní komise zvolen na prvním zasedání nově zvolené kontrolní komise téhož dne.

Karel Pohanka

Člen kontrolní komise

Do Kontrolní komise AGA byl na základě § 11, bodu 10 Stanov AGA kooptován dne 10. 6. 2015. Na další funkční období byl na XII. Valné hromadě AGA dne 21. 4. 2016 opětovně do Kontrolní komise AGA, zvolen.

Petr Hulík

Člen kontrolní komise

Do Kontrolní komise AGA  byl  opětovně zvolen na další funkční období na XII. Valné hromadě AGA dne 21. 4. 2016.

Sekretariát

Irena Ježková

Asistentka asociace

Do funkce asistentky nastoupila pIrena Ježková v červnu roku 2012.
Po absolvování ekonomické školy zahájila svoji pracovní činnost  jako úřednice Komise pro udělování vědeckých hodností.  Po roce přijala pracovní nabídku z jiného oboru a tím zahájila svoji pracovní činnost ve stavebním odvětví, která trvala nepřetržitě až do roku 2002.  Nejdříve ve  funkci  sekretářky ředitele závodu a po mateřské dovolené jako THP  na dopravním dispečinku významné stavební firmy, působící  v oblasti výstavby jaderných elektráren. Na začátku roku 2003,  kdy obdržela nabídku na úřednickou pozici, nastoupila do Hospodářské komory ČR,  kde působila až do května 2012. Po absolvování výběrového řízení na AGA, byla vybrána na místo asistentky Asociace Grémium Alarm. Dlouholetá praxe v  rozmanitých pracovních pozicích ji usnadnila rychlé zapojení do široké problematiky naší odborné asociace.