Ochrana osobních údajů v rámci spolupráce

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů a práv subjektu údajů

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známe také pod názvem „GDPR“), Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm  z.s.,  IČO 63839911, spisová značka L 7522, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“), zpracovává osobní údaje, které obdržel při obchodních jednání za účelem obchodního styku. Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely obchodního styku a zasílání informací pro naplnění účelu vzájemného obchodního styku a odborné spolupráce.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně zaměstnanci správce. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání účelu a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení spolupráce.

Máte právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění či opravě, nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informační povinnost pro členy AGA

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů a práv subjektu údajů

S ohledem na zákon upravující ochranu osobních údajů a na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známé pod názvem „GDPR“), Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., (dále jen „správce“), Vás tímto upozorňuje, že zpracovává Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa), pro účely vyplývající ze stanov správce, tj. vedení členské databáze, odborná spolupráce, zasílání sdělení o akcích pořádaných správcem, k uveřejňování informací v informačních materiálech, časopise a bulletinech, vydávaných správcem.

Správce dále prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci správce. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství v Asociaci technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství.

Dále máte právo požadovat informace, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění či opravě, nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.