Dne 07.10.2021 se uskutečnila v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu ISET-IDET-PYROS 2021 konference na téma „Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti – aktuální stav a výhled do budoucna“. Ačkoliv se jednalo o setkání spíše komorní co do počtu zúčastněných, svým významem předčilo očekávání a jistě bylo významným milníkem na cestě ke stabilitě bezpečnostního trhu.

Zákon o soukromých bezpečnostních činnostech sněmovna v rámci svého uplynulého funkčního období nestihla projednat, přestože jeho potřeba vždy byla a stále zůstává z pohledu bezpečnosti neoddiskutovatelná a zůstáváme předposlední zemí EU, bez speciální právní úpravy. Zákon vzniká třicet let a poslední dekádu byla dokonce jeho proklamace součástí vládního prohlášení. Bohužel bez výsledku. Enormní potřeba veřejného i privátního sektoru spočívající v přijetí kvalitního zákona o SBČ, tak nadále zůstává.

Účastníci konference, včetně zástupce naší Asociace Grémium Alarm, vyjádřili vůli společně pokračovat v jednotném úsilí o přijetí zákona o soukromých bezpečnostních činnostech.

S ohledem na minulé nešťastné zásahy některých připomínkových míst, kdy původní návrh zákona nakonec nenaplnil očekávání odborné veřejnosti, bylo tedy dojednáno, že vznikne nový návrh rozšířený o prvky získané z průzkumu evropské legislativy, který provedli pracovníci MV ČR a zároveň o další části podporující spolehlivost, využitelnost, stabilitu a jakost. Účastníci se shodli, že snahou bude pokračovat v diskusi se zástupci státu, dodavateli i odběrateli bezpečnostních služeb.

Společným cílem je, aby se tato problematika opět dostala do programovaného prohlášení vlády ČR, pokračovalo se v úsilí o sblížení a sjednocení názorů odborné veřejnosti vedoucí ke vzniku kvalitního zákona o SBČ.  Ten se stane základem pro nápravu českého trhu komerční bezpečnosti a oddělí odborně způsobilé a eticky naladěné firmy od těch ostatních.