euralarm

Asociace Grémium Alarm se účastí svých viceprezidentů Ing. Milana Ceeha a Ing. Jiřího Jirkovského, MBA aktivně podílí na tvorbě evropské legislativy v oblasti bezpečnosti v sekcích Security a Services evropské asociace Euralarm.

V současné době se projednává: Návrh normy FprEN50710 Remote Services – proběhne hlasování o schválení předlohy, ratifikace se předpokládá 26/08. Úprava normy EN 50131-1 – pracovní skupina Euralarmu bude do konce května předkládat návrh na úpravu normy, týkající se standardizace procesů pro bezdrátová poplachová zařízení. Umělá inteligence – odborná komise zpracovává návrh na regulaci využití AI, uzavření do konce června. Z hlediska bezpečnosti představuje podstatný bod využití biometrických dat v reálném čase ve vzdáleném přístupu. Proběhlo zasedání Prezidia Sekce Security.