Na základě spolupráce s PKPO Vás chceme informovat o konání 9. mezinárodní konference PKPO „Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi“, která se uskuteční 1. – 2.6.2023 v hotelu Botanika a UCEEB Buštěhrad.

Konference je zaměřena nejen na aktuální legislativu a její vliv na aplikační praxi, ale hlavně na novinky v oblasti požární bezpečnosti, elektromobility, fotovoltaických systémů, problematiku projektování a chyby při realizaci, speciální stavby a pokusíme se nahlédnout do budoucnosti požární prevence. Druhý den konference proběhne v Univerzitním výzkumném centru ČVUT UCEEB v Buštěhradě s exkurzí a praktickou ukázkou. Přednášek se ujmou přední odborníci na danou problematiku, včetně zahraničních expertů.

Informace a registrace je nejpozději do 20.5.2023 na https://konference-pkpo.confea.net/.